Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Czarnej Dąbrówce

                                                                                                         

 GI.6840.9-7.2014.AT                                                           Czarna Dąbrówka, 2015.01.13.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

                        Wójt Gminy  Czarna Dąbrówka  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej  na terenie wsi  CZARNA DĄBRÓWKA.

 

III Przetarg odbędzie się w tut. Urzędzie Gminy w dniu  16 lutego 2015 r. o godz. 900.

 

 Przedmiot przetargu :

Działka położona między drogą osiedlową a lasem (okolice Ośrodka Zdrowia). Na działce usytuowana jest infrastruktura techniczna (transformator, rozkraczny słup betonowy sieci elektrycznej, a na głębokości 2-4 m przebiega kolektor kanalizacji.

 

    Księga wieczysta – KW nr 25845.  

    cena wywoławcza w zł   ( netto )                                            

     - działka Nr  141/85 o pow. 2.589 m2   -   32.000,-                     

                W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli do dnia 13 lutego 2015 r. wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu Gminy w gotówce lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny kupna, a pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.    

       Cena nieruchomości podlega zapłacie  przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży wpłacone wadium przepada na rzecz  Gminy,  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %.

 

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

                                                                                               

Sporządził : Artur Toporek                     

drukuj (Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Czarnej Dąbrówce)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25578
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-26 12:48