Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Ogłoszenie w spr rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnej Dąbrówce

                                                                                                      

Czarna Dąbrówka, 2015.04.20.

GI.6840.9-8.2014.AT

O G Ł O S Z E N I E

 

                        Wójt Gminy  Czarna Dąbrówka  ogłasza rokowania na sprzedaż  nieruchomości  położonej  na terenie wsi CZARNA DĄBRÓWKA.

 

I Rokowania odbędą się w tut. Urzędzie Gminy w dniu 21 maja 2015 r.

o godz.  930Przedmiot rokowań :

 

Działka budowlana położona między drogą osiedlową a lasem (okolice Ośrodka Zdrowia). Na działce usytuowana jest infrastruktura techniczna (transformator, rozkraczny słup betonowy sieci elektrycznej, a na głębokości 2-4 m przebiega kolektor kanalizacji.

Księga wieczysta – KW nr 25845.        cena wywoławcza w zł :

                                                                         ( netto )                                            

   - działka Nr  141/85 o pow. 2.589 m2      -       20.000,-

                   Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zorganizowane w dniach 17 października 2014 r.,  18 grudnia 2014 r. oraz 16 lutego 2015 r. nie wyłoniły nabywcy z braku chętnych. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli do dnia 18 maja 2015 r. wpłacą zaliczkę do kasy tut. Urzędu Gminy w gotówce lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060 w wysokości 10 % ceny wywoławczej oraz złożą na piśmie zgłoszenie udziału w rokowaniach, które składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań i powinno zawierać : imię, nazwisko, adres, datę, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i jej zapłatę, a ponadto kopię dowodu wpłaty zaliczki, proponowane dodatkowe warunki rokowań. Zaliczkę wpłaconą przez nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny kupna, a pozostałe zaliczki zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań.

           Jeżeli nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz  Gminy,  a przeprowadzone rokowania czyni niebyłymi.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

        

 

 

drukuj (Ogłoszenie w spr rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnej Dąbrówce)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26574
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-26 12:48