Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                                                    Czarna Dąbrówka, 2015.05.05.

 GI.6840.3.2015.AT

 

W Y K A Z

nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonej do sprzedaży

 

 

L.p.

 

    Położenie

nieruchomości

 

Numer

 działki

 

Pow. dz.

w m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

w planie

 

Wartość nieruchomości

netto w złotych

 

 

 

1.

 
 
Rokity

 

 

182/5

 

 

1.220

 

Działka budowlana niezabudowana

Księga wieczysta nr14773

Tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

 

Grunt    - 29.800,-

Koszty -   2.944,-

Razem         32.744,-

 

 

 

 

2.

 
 
Rokity

 

 

182/6

 

 

1.147

 

Działka budowlana niezabudowana

Księga wieczysta nr14773

Tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

 

Grunt    - 28.000,-

Koszty -   2.944,-

Razem         30.944,-

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 
Nożyno

 

 

 

 

Kleszczyniec

 

 

 

 

 

Mikorowo

 

 

 

 

 

Mikorowo

 

 

 

Mikorowo

 

 

101/12

 

 

 

 

191/5

 

 

 

 

 

19/10

 

 

 

 

 

19/11

 

 

 

108

 

1.029

 

 

 

 

1.1376

 

 

 

 

 

1.066

 

 

 

 

 

1.160

 

 

 

9.100

Działka budowlana

niezabudowana

Księga wieczysta nr 22045

 

 

Działka budowlana

niezabudowana

Księga wieczysta nr 27087

 

 

Działki zlokalizowanenad jeziorem Mikorowo, przy drodze powiatowej z KozinaChlewnicy k/Potęgowa. Okolica otoczona dużymikompleksami leśnymi i licznymi jeziorami.

Księga wieczysta nr 24065

 

j.w.

 

Niezabudowana działka, położona w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, las i grunty rolne

Księga wieczysta  nr 15105

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej letniskowej

 

 

       j.w.

 

 

Teren rolniczy, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, las

 

49.715,-

 

 

 

 

46.163,-

 

 

 

 

 

37,716,-

 

 

 

 

 

41.042,-

 

 

 

89.120.-

 

 

                                     Wymienione działki do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. O terminie, miejscu i warunkach przetargu powiadomimy oddzielnym ogłoszeniem.

                 Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)  pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości po cenie ustalonej w tym  wykazie przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

          1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

          2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

               W związku z tym, oczekujemy  w terminie  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, od w/w osób - na pisemny wniosek o nabycie tej nieruchomości po cenie podanej w „wykazie”.

 

  Ostateczny termin  złożenia wniosku o pierwszeństwie nabycia nieruchomości 

  upływa z dniem  17 czerwca 2015 r.

 

 

  Otrzymują :

  1. Sołtys wsi Rokity,
  2. Sołtys wsi Kleszczyniec,
  3. Sołtys wsi Nożyno,
  4. Sołtys wsi Mikorowo,
  5. a/a.  

 

  Sporządził :  Artur Toporek                                                           

drukuj (Wykaz nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonych do sprzedaży)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25579
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-26 12:48