Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie wsi Rokity, Nożyno, Kleszczyniec i Mikorowo

GI.6840.4.2015.AT                                                          Czarna Dąbrówka, 2015.07.15

 

O G Ł O S Z E N I E

                        Wójt Gminy  Czarna Dąbrówka  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie wsi  ROKITY, NOŻYNO, KLESZCZYNIEC, MIKOROWO.

Przetarg odbędzie się w tut. Urzędzie Gminy w dniu  17 sierpnia 2015 r. kolejno :

o godz.  900,  915, 930, 945,1000,1015.

 Przedmiot przetargu :

 

L.p.

 

    Położenie

nieruchomości

 

Numer

 działki

 

Pow. dz.

w m2

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie

w planie

 

Wartość nieruchomości

netto w złotych

 

 

 

1.

 

 

Rokity

 

 

182/5

 

 

1.220

 

Działka budowlana niezabudowana

Księga wieczysta nr  14773

Tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

 

32.744,-

 

 

 

 

2.

 

 

Rokity

 

 

182/6

 

 

1.147

 

Działka budowlana niezabudowana

Księga wieczysta nr  14773

Tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

 

 

30.944,-

 

 

 

3.

 

 

 

Nożyno

 

 

 

101/12

 

 

 

1.029

 

 

Działka budowlana

niezabudowana

Księga wieczysta nr 22045

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

34.800,-

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Kleszczyniec

 

 

 

 

191/5

 

 

 

 

1.1376

 

 

 

Działka budowlana

niezabudowana

Księga wieczysta nr 27087

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

 

32.300,-

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikorowo

 

 

 

 

 

 

 

 

19/11

 

 

 

 

 

 

 

 

1.160

 

 

 

 

 

 

 

Działki zlokalizowanenad jeziorem Mikorowo, przy drodze powiatowej z KozinaChlewnicy k/Potęgowa. Okolica otoczona dużymikompleksami leśnymi i licznymi jeziorami.

Księga wieczysta nr 24065

 

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej letniskowej

 

 

 

 

 

 

41.042,-

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

Mikorowo

 

 

 

108

 

 

9.100

 

Niezabudowana działka, położona w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, las i grunty rolne

Księga wieczysta  nr 15105

 

Teren rolniczy, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, las

 

 

71.000.-

 

  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli do dnia 14 sierpnia 2015 r. wpłacą do kasy tut. Urzędu Gminy wadium w gotówce lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny kupna, a pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

         Cena nieruchomości podlega zapłacie  przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży wpłacone wadium przepada na rzecz  Gminy,  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %.

 

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie wsi Rokity, Nożyno, Kleszczyniec i Mikorowo)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
    data wytworzenia: 2015-07-15
  • opublikował: Mateusz Ulenberg
    data publikacji: 2015-07-15 14:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25576
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-26 12:48