Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Czarna Dąbrówka oraz Mikorowo Leśnictwo

                                                                                                                                                  

Czarna Dąbrówka, dn. 17.09.2015 r.

GI.6840.5.2015.AT

 

W Y K A Z

nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonej do sprzedaży

L.p.

 Położenie

nieruchomości

Numer

 działki

Pow. dz.

w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Wartość nieruchomości

netto w złotych

 

1

Czarna Dąbrówka

34/5

1.475

Działka budowlana niezabudowana bez dostępu do drogi publicznej,

KW nr 11168

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni urządzonej.

13.976,- zł

2

Mikorowo Leśnictwo

215

5.000

Działka niezabudowana stanowiąca drogę.

Droga publiczna – droga dojazdowa.

8.1910,- zł

 

 

        Wymienione działki do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. O terminie, miejscu i warunkach przetargu powiadomimy oddzielnym ogłoszeniem.

      Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U., poz. 782 z późn. zm.)  pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości po cenie ustalonej w tym  wykazie przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

  1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

  2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

     W związku z tym, oczekujemy  w terminie  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, od w/w osób - na pisemny wniosek o nabycie tej nieruchomości po cenie podanej w „wykazie”.

 

                        Ostateczny termin  złożenia wniosku o pierwszeństwie nabycia nieruchomości 

  upływa z dniem  04 listopada 2015 r.

 

  Otrzymują :

 1. Sołtys wsi Mikorowo,
 2. Sołtys wsi Czarna Dąbrówka,
 3. a/a.  

 

  Sporządził :  Artur Toporek                                                           

drukuj (Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Czarna Dąbrówka oraz Mikorowo Leśnictwo)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2015-09-21 14:39
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-21 14:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25572
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-26 12:48