Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Rokitki

GI.6840.8.2015.AT                                           Czarna Dąbrówka, dnia 30 grudnia 2015 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy  Czarna Dąbrówka  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie wsi Rokitki

 

Przetarg odbędzie się w tut. Urzędzie Gminy w dniu  03 lutego 2016 r. kolejno :

o godz.  900,  915, 930

. Przedmiot przetargu :

 

L.p.

 

    Położenie

nieruchomości

 

Numer

 działki

 

Pow. dz.

w m2

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie

w planie

 

Wartość nieruchomości

brutto w złotych

 

Wadium

1.

Rokitki

70

10 500

Tereny rolne z możliwością zabudowy siedliskowej

KW SL1L/00015403/3

Tereny rolne

38.489,00

4.000,-

2.

Rokitki

93

14 600

Tereny rolne z możliwością zabudowy siedliskowej

KW SL1L/00015403/3

Tereny rolne

40.600,00

4.100,-

3

Rokitki

94

6 400

Tereny rolne z możliwością zabudowy siedliskowej

KW SL1L/00015403/3

Tereny rolne

21.417,00

2.200,-

 

  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli do dnia 1 lutego 2016 r. wpłacą do kasy tut. Urzędu Gminy wadium w gotówce lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060  . Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny kupna, a pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

         Cena nieruchomości podlega zapłacie  przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży wpłacone wadium przepada na rzecz  Gminy,  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

drukuj (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Rokitki)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
    data wytworzenia: 2015-12-30
  • opublikował: Mateusz Ulenberg
    data publikacji: 2015-12-30 13:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25626
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-26 12:48