Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Uchwała nr VII/60/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13

Uchwała nr VII/61/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13

Uchwała nr VII/62/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-27 14:35
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2015-07-27 15:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-27 14:38

Uchwała nr VII/63/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Czarna Dąbrówka, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2015-07-27 14:37
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2015-07-27 15:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-27 14:38

Uchwała nr VII/64/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13

Uchwała nr VII/65/2015 w sprawie zmiany uchwały nr V/45/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23 marca 2015 r. dotyczącej „Programu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czarna Dąbrówka”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13

Uchwała nr VII/66/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37/2, 37/3 i 36 obręb Łupawsko

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13

Uchwała nr VII/67/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13

Uchwała nr VII/68/2015 w sprawie wprowadzenia określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela psychologa

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13

Uchwała nr VII/69/2015 w sprawie współdziałania i powierzenia gminie Bytów realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13

Uchwała nr VII/70/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13

Uchwała nr VII/71/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13

Uchwała nr VII/72/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bytowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-07-27 15:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4715
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-07-27 15:27