Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Uchwala nr XII.91.2015 w sprawie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr XX/124/08 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25 marca 2011 r. ustalającej kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32

Uchwała nr XII/92/2015 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32

Uchwała nr XII/93/2015 w sprawie nabycia nieruchomości Gminy

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32

Uchwała nr XII/94/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43/3 w obrębie ewidencyjnym Kozy

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 13:39

Uchwała nr XII/95/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 80/1 w obrębie ewidencyjnym Otnoga

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32

Uchwała nr XII/96/2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32

Uchwała nr XII/97/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32

Uchwała nr XII/98/2015 w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32

Uchwała nr XII/99/2015 w sprawie opłaty miejscowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32

Uchwała nr XII/100/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32

Uchwała nr XII/101/2015 w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Czarna Dąbrówka”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32

Uchwała nr XII/102/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32

Uchwała nr XII/103/2015 w sprawie zmiany uchwały nr V/45/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23 marca 2015 r. dotyczącej „Programu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czarna Dąbrówka”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-12-10 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4129
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-10 14:32