Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Uchwała w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 26/7, 26/16, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14 oraz części działki nr 26/10 w obrębie Nożynko wg druku nr 158;

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 13:30

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wg druku nr 159

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 13:30

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości Gminy na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bytów wg druku nr 160

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 13:30

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2016 roku wg druku nr 161

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 13:30

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarna Dąbrówka na lata 2016-2022 wg druku nr 162

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 13:30

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Otnoga na lata 2016-2022 wg druku nr 163

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 13:30

Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze wg druku nr 164

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 13:30

Uchwała w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Mikorowo na lata 2009-2017 zatwierdzonej uchwałą nr 1/2016 zebrania wiejskiego z dnia 23 marca 2016 r wg druku nr 165

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 13:30

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gmina na 2016 rok wg druku nr 166

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 13:30

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Czarna Dąbrówka na lata 2016 – 2024 wg druku nr 167

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 13:30

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rokity (Gmina Czarna Dąbrówka) wg druku nr 168

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 13:30

Uchwała w sprawie warunków określenia dodatkowego kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Czarna Dąbrówka jest organem prowadzącym wg druku nr 169

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-03-23 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2320
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-23 13:32