Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

GI.6131.63.2016.WU                                                      Czarna Dąbrówka 23.06.2016 r.

INFORMACJA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O ODSZKODOWANIE ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje, iż zgodnie z art. 126 ust.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie Przyrody (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651), za szkody wyrządzone w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich przez bobry odpowiada wyłącznie Skarb Państwa.

Przy ubieganiu się o odszkodowanie należy złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80 – 748 Gdańsk , telefon: 58 68 36 800, fax: 58 68 36 803, e-mail: sekretariat@gda.rdos.gov.pl -  Szczegółową informację można uzyskać na stronie: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/szcowanie-szkod-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

Dokumenty wymagane do rozpatrzenia sprawy:

  1. wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry,
  2. mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki , na której wystąpiła szkoda,
  3. aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,
  4. umowa dzierżawy ( w przypadku dzierżawienia działki),
  5. upoważnienia od ewentualnych współwłaściciel,
  6. pozwolenie na budowę ( w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne ( w przypadku korzystania z wód płynących),
  7. można dołączyć dokumentację fotograficzną.

 

                                                                  WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

 

Materiały do pobrania ze strony internetowej:

http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/szcowanie-szkod-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3099
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-28 14:43