Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

GI.6232.18.2016.WU                                                       Czarna Dąbrówka 06.09.2016

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA WNOSZONYCH NA KONTO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 672) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany prowadzić aktualizowaną, co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, oraz wnosić opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

Podmiotem korzystającym ze środowiska jest m.in.:

 1. przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
 2. jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
 3. osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłaty wnosi się za:

 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, m.in.:
 • procesy technologiczne,
 • przeładunek benzyn silnikowych,
 • kotłownie,
 • silniki spalinowe,
 • chów lub hodowla drobiu.
 1. Pobór wód z własnych ujęć:
 • wody podziemne,
 • wody powierzchniowe.
 1. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, m.in.:
 • ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe,
 • wody chłodnicze,
 • wody opadowe lub roztopowe,
 • wody zasolone
 • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.
 1. Składowanie odpadów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących aktów prawnych, wysokości stawek opłat, terminy składania wykazów i wnoszenia należnych opłat oraz wzorów wykazów dostępne są  na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. http://bip.pomorskie.eu/m,145,oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html

                                                                          WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

Materiały do pobrania ze strony internetowej:

http://bip.pomorskie.eu/m,145,oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1550
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-09-06 11:58

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 859528
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 07:47

Stopka strony