Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

GI.6232.18.2016.WU                                                       Czarna Dąbrówka 06.09.2016

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA WNOSZONYCH NA KONTO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 672) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany prowadzić aktualizowaną, co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, oraz wnosić opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

Podmiotem korzystającym ze środowiska jest m.in.:

 1. przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
 2. jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
 3. osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłaty wnosi się za:

 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, m.in.:
 • procesy technologiczne,
 • przeładunek benzyn silnikowych,
 • kotłownie,
 • silniki spalinowe,
 • chów lub hodowla drobiu.
 1. Pobór wód z własnych ujęć:
 • wody podziemne,
 • wody powierzchniowe.
 1. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, m.in.:
 • ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe,
 • wody chłodnicze,
 • wody opadowe lub roztopowe,
 • wody zasolone
 • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.
 1. Składowanie odpadów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących aktów prawnych, wysokości stawek opłat, terminy składania wykazów i wnoszenia należnych opłat oraz wzorów wykazów dostępne są  na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. http://bip.pomorskie.eu/m,145,oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html

                                                                          WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

Materiały do pobrania ze strony internetowej:

http://bip.pomorskie.eu/m,145,oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3515
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-09-06 11:58