Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/207/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 17 października 2016 r. dotyczącej określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wg druku nr 221

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-22 12:57

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”wg druku nr 222

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-22 12:57

Projekt uchwały w sprawie wstępnej zgody na przystąpienie Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji projektu partnerskiego pn. „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w warunkach zagrożenia, w szczególności powodziowego”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wg druku nr 223

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-22 12:57

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 wg druku nr 224

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-22 12:57

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 225

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-22 12:57

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej wg druku nr 226

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-22 12:57

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok wg druku nr 227

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-22 12:57

Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr XXXIV/336/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Czarnej Dąbrówce oraz Biblioteki Publicznej Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 230.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-24 11:52

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok wg druku nr 228

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-24 12:23

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2016 – 2024 wg druku nr 229

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-11-24 12:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2366
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-11-24 12:25