Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Referat Finansowy

 

Kierownik:
Marcin Marszałkowski

telefon:
59 821-26-43

e-mail:
skarbnik@czarnadabrowka.pl

 

Zadania referatu


 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz szczegółowego podziału dochodów i wydatków tego budżetu.
 • Realizacja, nadzór, kontrola budżetu w uzgodnieniu z Wójtem.
 • Przygotowanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium.
 • Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu.
 • Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy, jak również nadzór i kontrola nad ich gospodarką finansową.
 • Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
 • Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Rozliczanie inwentaryzacji.
 • Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego.
 • Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy.
 • Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów
 • Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.
 • Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
 • Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 • Przygotowanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 • Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Ulenberg
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2017-01-11 14:27
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-10 12:39

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5179
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-10 12:39