Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Referat Finansowy

 

Kierownik:
Marcin Marszałkowski

telefon:
59 821-26-43

e-mail:
skarbnik@czarnadabrowka.pl

 

Zadania referatu


 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz szczegółowego podziału dochodów i wydatków tego budżetu.
 • Realizacja, nadzór, kontrola budżetu w uzgodnieniu z Wójtem.
 • Przygotowanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium.
 • Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu.
 • Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy, jak również nadzór i kontrola nad ich gospodarką finansową.
 • Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
 • Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Rozliczanie inwentaryzacji.
 • Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego.
 • Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy.
 • Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów
 • Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.
 • Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
 • Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 • Przygotowanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 • Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.
 • autor informacji: Mateusz Ulenberg
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2017-01-11 14:27
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-10 12:39

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2397
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-10 12:39

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 861044
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 07:47

Stopka strony