Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

W Y K A Z nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonej do sprzedaży we wsi Dęby oraz Czarna Dąbrówka z dnia 31.08.2017r.

                                                                                                                                         Czarna Dąbrówka, dn. 31.08.2017 r.

 GI.6840.1.4.2017.AT

 

W Y K A Z

 

nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Lp.

1

2

3

Położenie nieruchomości

Dęby, obręb ewidencyjny Otnoga

Dęby, obręb ewidencyjny Otnoga

Czarna Dąbrówka, obręb Czarna Dąbrówka

Numer działki

25/2

19

1/91

Pow. dz. w ha

0,1000

0,2524

0,2112

Opis nieruchomości

Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Dęby. Na działce występuje użytek Bz – tereny rekreacyjno wypoczynkowe na całej powierzchni. Brak dostępu do drogi publicznej. Do działki, można dojechać tylko i wyłącznie poprzez działkę 25/1 stanowiąca grunty orne oraz przez działkę nr 277 stanowiącą las. Dla działki prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SL1L/00015402/9

Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Dęby. Działka na całej swej powierzchni stanowi użytek K – użytki kopalne. Dla działki prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SL1L/00015402/9

Niezabudowana nieruchomość położona przy ul. Ogrodowej w Czarnej Dąbrówce. Na całej działce występują użytki: RV – grunty orne o pow. 0,0073 ha, RVI – grunty orne o pow. 0,2039 ha. Dla działki prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SL1L/00011168/8

Przeznaczenie w planie

Z04 ZLZ – teren przeznaczony do zalesienia.

R09 R -teren rolniczy

16MN/U – podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej, szeregowej i bliźniaczej;

Uzupełniające: zabudowa usługowa, parkingi.

Wartość nieruchomości netto w złotych

5.322,-

16.355,-

73.202,-

 

 

Wymienione działka zostaną przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. O terminie, miejscu i warunkach przetargu powiadomimy oddzielnym ogłoszeniem.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U., poz. 2147 z późn. zm.)  pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości po cenie ustalonej w tym  wykazie przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

 

          1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

          2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości   

              przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

 

               W związku z tym, oczekujemy  w terminie  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, od w/w osób - na   

  pisemny wniosek o nabycie tej nieruchomości po cenie podanej w „wykazie”.

 

                                     Ostateczny termin  złożenia wniosku o pierwszeństwie nabycia nieruchomości 

  upływa z dniem  12   października 2017 r.

 

 

 

   

drukuj (W Y K A Z nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonej do sprzedaży we wsi Dęby oraz Czarna Dąbrówka z dnia 31.08.2017r.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
    data wytworzenia: 2017-08-31
  • opublikował: Mateusz Ulenberg
    data publikacji: 2017-08-31 07:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31263
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-14 11:07