Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Projekt uchwały w sprawie a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4/2, 4/3, 4/5, 8, 9/8, 7, 12, 14, 6/2, 15/1, 218/2, 225/3, 510/5, 543 obr. Kozy wg druku nr 258

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-27 13:01

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 259

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-27 13:02

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wg druku nr 260

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-27 13:02

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe wg druku nr 261

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-27 13:02

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 262

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-27 13:02

projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Czarna Dąbrówka jest organem prowadzącym wg druku nt 263

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-27 13:02

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość- na okres do 3 lat wg druku nr 264

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-27 13:02

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wg druku nr 265

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-27 13:02

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 266

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-27 13:02

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 267

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-27 13:02

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wg druku nr 268

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-27 13:02

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2017-2030 wg druku nr 269

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-03-27 13:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2250
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-27 13:50