Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Uchwała nr XXVI/238/2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 26/7, 26/16, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14 oraz części działki nr 26/10 w obrębie Nożynko w gminie Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/239/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/240/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/241/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/229/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na cele publiczne na rzecz Gminy Czarna Dąbrówka nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 199 położonej w obrębie Karwno, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą SL1L/00046211/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Starosty Bytowskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/242/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Karwnie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/243/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 32/3 oraz działki nr 33, położone w obręb Łupawsko, stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka na okres dłuższy niż 3 lata

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/244/2017 w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/245/2017 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/246/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2017-2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/247/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/248/2017 w sprawie uchwalenia planów stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVI/249/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/250/2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4/2, 4/3, 4/5, 8, 9/8, 7, 12, 14, 6/2, 15/1, 218/2, 225/3, 510/5, 543 obr. Kozy

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/251/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/252/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/253/2017 w sprawiedostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwałą nr XXVII/254/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/255/2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Czarna Dąbrówka jest organem prowadzącym

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/256/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość- na okres do 3 lat

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/257/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/258/2017 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/259/2017 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/260/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVII/261/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2017-2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/262/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/263/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Jasieniu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/264/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Rokitkach na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/265/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2016 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/266/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/267/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/268/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/253/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 roku dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/269/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/270/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/271/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/272/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/273/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/233/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. dotyczące udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/274/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/275/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2017-2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/276/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 128 płożonej w obrębie Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXVIII/277/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 170/4, 170/5, 170/6, 170/7,, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/21 położonych w obrębie Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-08-29 11:49

Uchwała nr XXIX.278.2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rokitach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwałą nr XXIX.279.2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-15 14:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-15 14:35

Uchwała nr XXIX.280.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 listopada 2016 r. dotyczącej opłaty targowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwałą nr XXIX.282.2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwałą nr XXIX.283.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczącej metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwała nr XXIX.284.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 110/53 położonej w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwała nr XXIX.285.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 97/1 położonej w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwała nr XXIX.286.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 19/1 położonej w obrębie Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwałą nr XXIX.287.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwała nr XXIX.288.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2017-2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwała nr XXIX.289.2017 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Czarna Dąbrówka oraz Nadleśnictwa Łupawa pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148025G w miejscowości Osowskie zlokalizowanej na działkach o numerach: 266, 265, 203/4 - obręb Kleszczyniec; 115/1, 5/7 - obręb Nożyno oraz 13, 47- obręb Osowskie na odcinku 1650m”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-09-15 14:51

Uchwała nr XXXI/290/2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXIX/280/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 lipca 2017 r. dotyczącej zmiany uchwały nr XXIV/219/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 listopada 2016 r. dotyczącej opłaty targowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-10 11:49

Uchwałą nr XXXI/291/2017 w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Dąbrówka za I półrocze 2017 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-10 11:50

Uchwałą nr XXXI/292/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jasieniu na ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jasieniu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-10 11:51

Uchwała nr XXXI/293/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce i Gimnazjum w Czarnej Dąbrówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-10 11:53

Uchwałą nr XXXI/294/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rokitach, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Rokitach i Gimnazjum w Rokitach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-10 11:54

Uchwałą nr XXXI/295/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nożynie, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Nożynie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nożynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nożynie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-10 11:55

Uchwałą nr XXXI/296/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12, położonych w obrębie Nożyno

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-10 11:56

Uchwałą nr XXXI/297/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego działkami nr 32/1, 32/2, 32/3, 59 i części działki nr 33 w obrębie Łupawsko oraz dla części działki nr 65 w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-10 11:57

Uchwała n XXXI.298.2017 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-10 12:02

Uchwała nr XXXI/299/2017 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrówce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-10 12:03

Uchwałą nr XXXI/300/2017 w spawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrówce o inne formy wychowania przedszkolnego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-10 12:55

Uchwała nr XXXI.301.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka i podległych mu pracowników

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-12 08:04

Uchwałą nr XXXI/302/2017 w sprawie przekazania Gminie Dębnica Kaszubska mienia w związku ze zmianą granic

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-12 08:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-12 08:10

Uchwała nr XXXI/303/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-12 08:29

Uchwała nr XXXI.304.2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-10-12 08:55

Uchwała nr XXXIII/306/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 08:36

Uchwaął nr XXXII/307/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 248 i 301 położonych w obrębie Mikorowo Leśnictwo, gmina Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 08:38

Uchwała nr XXXII/308/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 08:38

Uchwała nr XXXII/310/2017 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 08:53

Uchwała nr XXXII/309/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2017-2030

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 08:55

Uchwała nr XXXIII/311/2017 w sprawie przyjęcia ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 09:01

Uchwała nr XXXIII/312/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, położonej w Czarnej Dąbrówce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 09:04

Uchwała nr XXXIII/313/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, położonej w Kozach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 09:07

Uchwała nr XXXIII/314/2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43/3 w obrębie ewidencyjnym Kozy

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 09:08

Uchwała nr XXXIII/315/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 37/2, 37/3 i 36 obręb Łupawsko

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 09:10

Uchwała nr XXXIII/316/2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 09:12

Uchwała nr XXXIII/317/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 09:13

Uchwała nr XXXIII/318/2017 w sprawie opłaty miejscowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 09:13

Uchwała nr XXXIII/319/2017 w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 09:17

Uchwała nr XXXIII/320/2017 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 09:18

Uchwała nr XXXIII/321/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-12-27 09:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5170
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-01-05 12:50