Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” wg druku nr 320

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-20 13:47

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, położonej w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 321

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-20 13:48

Projekt uchwały w sprawiec wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, położonej w Kozach. wg druku nr 322

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-20 13:50

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43/3 w obrębie ewidencyjnym Kozy wg druku nr 323

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-20 13:50

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 37/2, 37/3 i 36 obręb Łupawsko wg druku nr 324

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-20 13:53

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 325

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-20 13:54

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 wg druku nr 326

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-20 13:54

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 327

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-20 13:55

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej wg druku nr 328

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-20 13:56

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok wg druku nr 329

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-20 13:57

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wg druku nr 330

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-22 13:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1995
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-11-22 13:11