Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIA W ROKU 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 10.01.2018 w spr. konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 10.01.2018 w spr. konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wyłożeniu do publicznego wglądu siedmiu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Czarna Dąbrówka z dnia 27.09.2018r.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu siedmiu zmian projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla obszaru objętego działkami w obrębie Łupawsko oraz dla części działki w obrębie Jasień

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego działkami nr 32/1, 32/2, 32/3, 59 i części działki nr 33 w obrębie Łupawsko oraz dla części działki nr 65 w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z dnia 25.10.2018r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz uchwały nr XXXVII/363/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/3 w obrębie ewidencyjnym Kozy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/3 w obrębie ewidencyjnym Kozy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12 położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka z dnia 08.11.2018r.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12 położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11635
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-10 19:22