Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wyłożeniu do publicznego wglądu siedmiu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Czarna Dąbrówka z dnia 27.09.2018r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

siedmiu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Czarna Dąbrówka

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz.1073, z późn. zm.)

oraz następujących Uchwał Rady Gminy Czarna Dąbrówka:

 1. XXIX/284/2017 z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 110/53 położonej w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka,
 2. XVIII/175/2016 z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 73 i nr 74 w obrębie Kleszczyniec gmina Czarna Dąbrówka,
 3. XXVIII/277/2017 z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/21 położonych w obrębie Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka,
 4. XXVIII/276/2017 z dnia 9 czerwca w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki 128 położonej w obrębie Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka,
 5. XXIX/285/2017 z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 97/1 położonej w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka,
 6. XXIII/206/2016 z dnia 17 października 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 24/5 w obrębie ewidencyjnym Otnoga,
 7. XXIX/285/2017 z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 19/1 położonej w obrębie Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka

 

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu

siedmiu zmian projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. dla obszaru obejmującego teren działki nr 110/53 położonej w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka,
 2. dla działek nr 73 i nr 74 w obrębie Kleszczyniec gmina Czarna Dąbrówka,
 3. dla terenu działek 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 170/20, 170/21 położonych w obrębie Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka,
 4. dla terenu działki 128 położonej w obrębie Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka,
 5. dla obszaru obejmującego teren działki nr 97/1 położonej w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka,
 6. dla działki nr 24/5 w obrębie ewidencyjnym Otnoga,
 7. dla obszaru obejmującego teren działki nr 19/1 położonej w obrębie Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka

w dniach od 08.10.2018r. do 06.11.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój – nr 12, od poniedziałku do piątku pok nr 12. Projekty przedmiotowych zmian planów miejscowych dostępne będą również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka na stronie internetowej: www.bip.czarnadabrowka.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.10.2018r. o godz. 1200, w sali narad II piętro

 

Zgodnie z Art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) dla powyższych projektów dokumentów odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów zmian planów miejscowych.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Czarna Dąbrówka (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2018r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
  data wytworzenia: 2018-09-27
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2018-09-29 15:15
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-29 15:18

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-09-29 15:18 przez Mateusz Ulenberg
 • zmieniono 2018-09-29 15:18 przez Mateusz Ulenberg

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10923
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-10 19:22