Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12 położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka z dnia 08.11.2018r.

GPI.6722.7.2017                                                                                                  Czarna Dąbrówka, dnia 2018-11-08

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12 położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945)

oraz Uchwały nr XXXI/296/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 września 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12 położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka

 

zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12 położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka

 

w dniach od 23.11.2018 r. do 21.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1500. Projekt zmiany planu miejscowego dostępny będzie również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka na stronie internetowej: www.bip.czarnadabrowka.pl Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.11.2018r. o godz. 1300, w sali narad.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) dla powyższego projektu dokumentu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Czarna Dąbrówka (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2019r.

drukuj (OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12 położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka z dnia 08.11.2018r.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Parszewska
    data wytworzenia: 2018-11-08
  • opublikował: Mateusz Ulenberg
    data publikacji: 2018-11-15 15:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10922
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-10 19:22