Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

OCHRONA ŚRODOWISKA
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że od dnia 21 maja 2021 roku funkcjonuje zmodernizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Podkomorzycach, przy oczyszczalni ścieków, czynny:

 • we wtorki w godzinach od 12:00 do 17:00
 • w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00

z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

W pozostałe dni (poniedziałki, środy, piątki i niedziele), PSZOK będzie zamknięty. Jednocześnie przypominamy, że na terenie PSZOK obowiązuje również zakrywanie ust i nosa.

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Czarna Dąbrówka i ponosisz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, możesz bezpłatnie dostarczyć do PSZOK niżej wymienione odpady komunalne, czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych ( farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice)
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny,
 • meble i innych odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony*,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe*;
 • odpady tekstyliów i odzieży.

* Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów. Z zastrzeżeniem, że opony samochodowe będą przyjmowane w ilości 4 sztuk z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku.

* Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w ilości do 3 m3 z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku.

Transport odpadów do PSZOK prowadzony jest we własnym zakresie i na własny koszt. Osoby, które dostarczają odpady komunalne do PSZOK zobowiązane są je umieszczać w poszczególnych kontenerach (zgodnie z przeznaczeniem), wskazanych przez prowadzącego PSZOK.

PSZOK nie przyjmuje odpadów :

 • pochodzących i wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • powstających w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. środków ochrony roślin, sznurków, folii po kiszonkach i nawozach, worków po nawozach opon ciągnikowych, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej,
 • odpady te powinny zostać na własny koszt przekazane podmiotom uprawnionym do ich zagospodarowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Naderza
  data wytworzenia: 2021-05-28
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2018-04-19 14:58
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 15:19

Dodatkowe informacje do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Naderza
  data wytworzenia: 2021-05-28
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2021-05-28 15:22

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3582
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-28 15:33