Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXV/328/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku

Uchwała nr XXXV/329/2018 w sprawie zniesienie formy ochrony przyrody

Uchwałą nr XXXV/330/2018 w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego 2015 r. dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka oraz ustalenie ich składów osobowych

Uchwałą nr XXXV/331/2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 80/1 w obrębie Otnoga

Uchwała nr XXXV/332/2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Jasieniu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała nr XXXV/333/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Jasieniu

Uchwała nr XXXV/334/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwałą nr XXXV/335/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr XXXV/336/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr XXXV/337/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwałą nr XXXV/338/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwaął nr XXXV/339/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwałą nr XXXV/340/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwałą nr XXXV/341/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr XXXv/342/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

uchwałą nr XXXV/343/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwałą nr XXXV/344/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr XXXV/345/2018 w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała nr XXXV/346/2018 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Uchwała nr XXXV/347/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała nr XXXV/348/2018 w sprawie uchwalenia planów stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok

Uchwała nr XXXV/349/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 530
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-06 11:18

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 853146
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 15:56

Stopka strony