Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Uchwała nr XL/376/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/33 położonej w Czarnej Dąbrówce

UCHWAŁA NR XL/377/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/53 położonej w Jasieniu

Uchwała nr XL/379/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała nr XL/380/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała nr XL/381/2018 w sprawie zmian w budżeice gminy na 2018 rok

Uchwała nr XL/382/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 37, 38 i 39 położonych w obrębie Wargowo, gmina Czarna Dąbrówka

Uchwała nr XL/383/2018 w sprawie ustalenia na terenie gminy Czarna Dąbrówka maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

uchwała nr XL/384/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018-2020

Uchwała nr XL/385/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018-2030

Uchwała nr XL/386/2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych

Uchwała nr XL/387/2018 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna Dąbrówka”

Uchwała nr XL/388/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr XL/389/2018 w sprawie utworzenia Sołectwa Osowskie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1970
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-10-18 14:34