Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Uchwała nr XLII/398/2018 w sprawei wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018-2030

Uchwała nr XLII/399/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Czarna Dąbrówka

Ucwała nr XLII/400/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziora Sitna”

Uchwała nr XLII401/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/357/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 marca 2018r. dotyczącej podziału Gminy Czarna Dąbrówka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr XLII/402/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwałą nr XLII/403/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała nr XLII/404/2018 w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarna Dąbrówka za I półrocze 2018 roku

Uchwała nr XLII/405/2018 w sprawie nadania statutu Sołectwu Osowskie

Uchwała nr XLII/406/2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia statutu Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr XLII/407/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 574/2, 575/2 i 568 położonych w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2142
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-10-24 14:50