Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2019 wg druku nr 23;

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019-2032 wg druku nr 25

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu wg druku nr 26

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wg druku nr 28

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej i rzeczowej wg druku nr 29

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Czarna Dąbrówka „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 wg druku nr 30

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok wg druku nr 31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2345
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-19 13:54