Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Roczny program współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2014-02-21 12:10

Protokół z konsultacji projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2014 roku

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2014-02-21 12:12

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2014-10-20 08:51

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2015 roku

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2015-01-27 10:15

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2015-11-06 08:30

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2016 roku

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2016-01-21 13:03
 • zmodyfikował: Aldona Drywa
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-21 12:47

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotycząccyh realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2016-02-19 13:38

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2016-10-31 13:41
 • zmodyfikował: Aldona Drywa
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-31 13:40

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2017 roku

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-01-26 13:35

Roczny program współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-11-15 13:09

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-11-23 11:02
 • zmodyfikował: Aldona Drywa
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 11:12

Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozowju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-11-24 12:24

Konsultacje dotyczące uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żlobki, klub dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Czarna Dąbrówka

Konsultacje projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2019 roku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2032
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-21 07:45

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 553812
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-19 11:02

Stopka strony