Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Roczny program współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2014-02-21 12:10

Protokół z konsultacji projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2014 roku

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2014-02-21 12:12

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2014-10-20 08:51

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2015 roku

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2015-01-27 10:15

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2015-11-06 08:30

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2016 roku

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2016-01-21 13:03
 • zmodyfikował: Aldona Drywa
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-21 12:47

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotycząccyh realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2016-02-19 13:38

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2016-10-31 13:41
 • zmodyfikował: Aldona Drywa
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-31 13:40

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2017 roku

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-01-26 13:35

Roczny program współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-11-15 13:09

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-11-23 11:02
 • zmodyfikował: Aldona Drywa
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 11:12

Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozowju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2017-11-24 12:24

Konsultacje dotyczące uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żlobki, klub dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Czarna Dąbrówka

Konsultacje projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2019 roku

Konsultacje dotyczące uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek

Konsultacje projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

 • opublikował: Aldona Drywa
  data publikacji: 2019-11-12 13:16

Konsultacje projektu gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3341
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-11 12:57

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 854429
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-21 15:50

Stopka strony