Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Uchwała nr II/11/2018 w sprawie przyjęcia ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Uchwała nr II/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Uchwała nr II/13/2018 w sprawie opłaty miejscowej

Uchwała nr II/14/2018 w sprawie opłaty targowej

Uchwała nr II/15/2018 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała nr II/17/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018-2030

Uchwała nr II/20/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr II/21/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Nożynie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Uchwała nr II/22/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Czarna Dąbrówka

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2153
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-03 14:50