Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
W ROKU 2019

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości położonej w Rokicinach, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiedniej z dnia 12.12.2019 r.

Nieruchomość położona w miejscowości Rokiciny, nieogrodzona i niezagospodarowana. Na działce zlokalizowane są prowizoryczne zabudowania należące do właściciela działki nr 107/2. Działkę stanowi użytek Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowy.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności w miejscowościach Rokity, Nożyno i Mikorowo z dnia 05.12.2019 r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0, , dla działki w pozycji nr 4 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntu w miejscowości Karwno z dnia 28.11.2019r.

Cześć działki o powierzchni 1,92 ha (RIVb – 0,61 ha, RV – 1,0 ha, RVI – 0,27 ha, RVIz – 0,04 ha), położona w obrębie ewidencyjnym Karwno, gmina Czarna Dąbrówka, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 111/1. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SL1L/00022037/1.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza VI publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 17.10.2019 r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6, dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3, dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0, dla działki w pozycji nr 4 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonych do najmu na czas oznaczony w miejscowości Karwno z dnia 03.10.2019 r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bez przetargu z dnia 03.10.2019 r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności w miejscowościach Rokity, Nożyno i Mikorowo z dnia 28.08.2019 r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0, , dla działki w pozycji nr
4 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 08.08.2019 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Czarna Dąbrówka, nieruchomość objęta wykazem znajduje się na terenie oznaczonym na planie symbolem 1Up – zabudowa usług publicznych. Lokal użytkowy wykorzystywany będzie w celu prowadzenia gabinetu stomatologicznego

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Rokiciny z dnia 25.07.2019 r.

Nieruchomość położona w miejscowości Rokiciny, nieogrodzona i niezagospodarowana. Na działce zlokalizowane są prowizoryczne zabudowania należące do właściciela działki nr 107/2. Działkę stanowi użytek Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowy.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności w miejscowościach Rokity, Nożyno i Mikorowo z dnia 18.07.2019 r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0, , dla działki w pozycji nr 4 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0. I przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 15.04.2019 r . II przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 20.05.2019 r, III przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 04.07.2019 r.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Łupawsko z dnia 11.07.2019 r.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Łupawsko z dnia 11.07.2019 r.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntu w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 18.06.2019r.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntu w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 18.06.2019r.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntu w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 18.06.2019 r.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntu w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 18.06.2019 r.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 30.05.2019 r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności w miejscowościach Rokity, Nożyno i Mikorowo z dnia 30.05.2019 r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0, , dla działki w pozycji nr 4 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie Punktu aptecznego położonego w miejscowości Czarna Dąbrówka stanowiący mienie komunalne gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23.05.2019 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) – Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ( ofertowy) na wynajem lokalu przeznaczonego na prowadzenie Punktu aptecznego położonego w miejscowości Czarna dąbrówka stanowiący mienie komunalne gminy Czarna Dąbrówka.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę w miejscowościach Czarna Dąbrówka i Unichowo z dnia 09.05.2019 r.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 1/33 KW SL1L/00011168/8 w Czarnej Dąbrówce oraz działka nr 42/1
KW SL1L/00022046/7 w Unichowie na okres 3 lat.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 30.04.2019

Lokal użytkowy o powierzchni 50,30 m2 położony w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności w miejscowości Nożyno z dnia 26.04.2019 r.

Działki dla zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej nr 101/8 i 101/11, nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0 w Nożynie.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności w miejscowościach Rokity, Nożyno, Kłosy, Mikorowo z dnia 18.04.2019 r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0, dla działki w pozycji nr 4 do 5 nr księgi wieczystej SL1L/00015431/1, dla działki w pozycji nr 6 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Nożyno, Rokity, Kłosy, Mikorowo z dnia 14.03.2019

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Nożyno, Rokity, Kłosy, Mikorowo z dnia 14.03.2019

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nożyno z dnia 14.03.2019

W Y K A Z nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Nożyno.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nożyno z dnia 31.01.2019

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nożyno z dnia 31.01.2019

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Rokity, Mikorowo, Nożyno i Kłosy z dnia 31.01.2019

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Rokity, Mikorowo, Nożyno i Kłosy z dnia 31.01.2019

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31102
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-12 12:54