Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Budowa siedliska gospodarstwa rolnego o kierunku chow brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 115/2 w miejscowości Rokiciny z dnia 31.01.2019

Karta typu A/02/2019

Lp.

 

 Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

 Numer wpisu

5147

2

 Zakres przedmiotowy wniosku

„Budowa siedliska gospodarstwa rolnego o kierunku chow brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 115/2 w miejscowości Rokiciny, obręb Rokiciny, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie”

3

 Znak sprawy

GKO.6220.10.2018.IN

4

 Data złożenia

23.11.2018 r. (uzupełnienie  w dniu 18.12.2018r.)

5

 

 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

A.M.

6

 

 Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca:

2.Wyrys z rejestru gruntów.

3. Wypis z mpzp

3. Dowód uiszczenia opłaty za decyzję.

7

 

 Nazwa organu - adresata wniosku

 WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA UL. GDAŃSKA 5,

77 – 116 CZARNA DĄBRÓWKA

8

 

 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 

Urząd Gminy, ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 9

Telefon 59 8212 643

9

 

 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Postępowanie w trakcie

10

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

Bez zastrzeżeń

11

 

 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

Innych kart brak

12

 

 Uwagi

 Brak uwag

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2951
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-06 15:35