Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Projekt uchwały w sprawiewyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Nożynie wg druku nr 56

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rokitach wg druku nr 57

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018– 2021 z perspektywą do 2024” wg druku nr 58

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr IV/46/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 59

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 60

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/41/2018 z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 61

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 62;

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochowo wg druku nr 63

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochówko wg druku nr 64

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Czarna Dąbrówka wg druku nr 65

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Dęby wg druku nr 66

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasień wg druku nr 67

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Jerzkowice wg druku nr 68

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Kartkowo wg druku nr 69

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Karwno wg druku nr 70

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Kleszczyniec wg druku nr 71

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Kłosy wg druku nr 72

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Kotuszewo wg druku nr 73

Projekty uchwał w sprawie nadania statutu Sołectwu Kozy wg druku nr 74

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Mikorowo wg druku nr 75

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Mydlita wg druku nr 76

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożyno wg druku nr 78

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Otnoga wg druku nr 79

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Podkomorzyce wg druku nr 80

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Przylaski wg druku nr 81

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokiciny wg druku nr 82

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokitki wg druku nr 83

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokity wg druku nr 84

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Unichowo wg druku nr 85

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Wargowo wg druku nr 86

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym położonym w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 87

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 628 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 89

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2365
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-27 11:48