Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Uchwałą nr IV/44/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku

Uchwała nr IV/45/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12 położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka

Uchwaął nr IV/47/2019 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok

Uchwałą nr IV/48/2019 w sprawie metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała nr IV/49/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała nr IV/50/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2018 nr XXXV/337/2018 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr IV/51/2019 w sprawie zmiany uchwały regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka

Uchwała nr IV/52/2019 w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na budowie nowych i modernizacji istniejących źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego

Uchwała nr IV/53/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 r

Uchwałą nr IV/54/2019 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/42/2018 z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów

Uchwałą nr IV/55/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1986
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-03-08 13:06