Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwałą nr V/56/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Nożynie

Uchwałą nr V/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rokitach

Uchwała nr V/58/2019 w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018– 2021 z perspektywą do 2024”

Uchwałą nr V/59/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr IV/46/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Uchwała nr V/60/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Uchwałą nr V/61/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/41/2018 z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr V/62/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr V/63/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochowo

Uchwała nr V/64/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochówko

Uchwała nr V/65/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Czarna Dąbrówka

Uchwała nr V/66/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Dęby

Uchwała nr V/67/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasień

Uchwała nr V/68/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Jerzkowice

Uchwała nr V/69/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kartkowo

Uchwała nr V/71/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kleszczyniec

Uchwała nr V/72/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kłosy

Uchwała nr V/73/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kotuszewo

Uchwała nr V/74/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kozy

Uchwałą nr V/75/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Mikorowo

Uchwała nr V/76/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Mydlita

Uchwała nr V/77/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożynko

Uchwała nr V/78/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożyno

Uchwała nr V/79/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Otnoga

Uchwała nr V/802019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Podkomorzyce

Uchwała nr v/81/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Przylaski

Uchwała nr V/82/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokiciny

Uchwała nr V/83/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokitki

Uchwała nr V/84/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokity

Uchwała nr V/85/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Unichowo

Uchwała nr V/86/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Wargowo

Uchwała nr V/87/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym położonym w Czarnej Dąbrówce

Uchwała nr V/88/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała nr V/89/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 628 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka

Uchwała nr V/90/2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 386
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-11 12:16

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 859518
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 07:47

Stopka strony