Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Uchwałą nr V/56/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Nożynie

Uchwałą nr V/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rokitach

Uchwała nr V/58/2019 w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018– 2021 z perspektywą do 2024”

Uchwałą nr V/59/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr IV/46/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Uchwała nr V/60/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Uchwałą nr V/61/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/41/2018 z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr V/62/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr V/63/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochowo

Uchwała nr V/64/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Bochówko

Uchwała nr V/65/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Czarna Dąbrówka

Uchwała nr V/66/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Dęby

Uchwała nr V/67/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasień

Uchwała nr V/68/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Jerzkowice

Uchwała nr V/69/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kartkowo

Uchwała nr V/71/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kleszczyniec

Uchwała nr V/72/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kłosy

Uchwała nr V/73/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kotuszewo

Uchwała nr V/74/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Kozy

Uchwałą nr V/75/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Mikorowo

Uchwała nr V/76/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Mydlita

Uchwała nr V/77/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożynko

Uchwała nr V/78/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Nożyno

Uchwała nr V/79/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Otnoga

Uchwała nr V/802019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Podkomorzyce

Uchwała nr v/81/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Przylaski

Uchwała nr V/82/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokiciny

Uchwała nr V/83/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokitki

Uchwała nr V/84/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Rokity

Uchwała nr V/85/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Unichowo

Uchwała nr V/86/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwu Wargowo

Uchwała nr V/87/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym położonym w Czarnej Dąbrówce

Uchwała nr V/88/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała nr V/89/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 628 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka

Uchwała nr V/90/2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2611
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-23 15:19