Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Uchwała nr VI/91/2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m 2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

uchwała nr VI/92/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr VI/93/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

uchwała nrVI/94/2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr VI/95/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2019-05-20 09:52

Uchwała nr VI/96/2019 w sprawie określenia górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr VI/97/2019 w sprawie zmiany uchwały nr V/90/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek

Uchwała nr VI/98/2019 w sprawie zmiany uchwał nr V/63-84/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie nadania statutu Sołectwom

Uchwała nr VI/99/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Uchwała nr VI/100/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rokicinach oznaczonej jako działka nr 108/4

uchwała nr VI/101/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 38/6 i 38/7 położonych w obrębie Kotuszewo, gmina Czarna Dąbrówka

Uchwała nr VI/102/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym położonym w Czarnej Dąbrówce

Uchwała nr VI/104/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka

Uchwała nr VI/105/2019 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 roku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1909
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-05-20 10:43