Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Uchwała nr VII/106/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka wotum zaufania

Uchwała nr VII/107/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2018 r.

Uchwala nr VII//108/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Uchwała nr VII/109/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

uchwala nr VII/110/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018

Uchwała nr VII/111/2019 w sprawie wysokości i ustanowienia zasad na jakich sołtysom sołectw Gminy Czarna Dąbrówka będzie przysługiwała dieta

Uchwała nr VII/112/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała nr VII/113/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała nr VII/115/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019 – 2032

Uchwała nr VII/116/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała nr VII/117/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu

Uchwała nr VII/118/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu

Uchwała nr VII/119/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1972
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-07-16 09:45