Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Budowa drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Czarna Dąbrówka

Karta typu A/06/2019

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

2337

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Unichowo

3

Znak sprawy

GKO.6220.8.2019.IN

4

Data złożenia

18.06.2019 r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

DUET Janusz Szczepański

ul. Zofii Nałkowskiej 1

77-100 Bytów

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca:

2.Wyrys z rejestru gruntów.

3. Wypis z mpzp

3. Dowód uiszczenia opłaty za decyzję.

7

Nazwa organu - adresata wniosku

WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA UL. GDAŃSKA 5,

77 – 116 CZARNA DĄBRÓWKA

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy, ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 9

Telefon 59 8212 643

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Postępowanie w trakcie

10

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Bez zastrzeżeń

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

Innych kart brak

12

Uwagi

Brak uwag

drukuj (Budowa drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Czarna Dąbrówka)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1307
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-27 10:17