Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr VIII.120.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej przez dziennych opiekunów zatrudnianych przez Fundację „Rozwiń Skrzydła” funkcjonującą na terenie Gminy Czarna Dąbrówka dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo

Uchwała nr VIII.121.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej przez dziennych opiekunów zatrudnianych przez Fundację „Rozwiń Skrzydła” działających na terenie Gminy Czarna Dąbrówka dzieciom zamieszkałym w Gminie Cewice

Uchwała nr VIII.122.2019 w sprawiezmiany uchwał dotyczących nadania statutów sołectw Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Dęby, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Otnoga, Podkomorzyce, Przylaski, Rokiciny, Rokitki, Rokity, Unichowo, Wargowo Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr VIII.123.2019 sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Uchwała nr VIII.124.2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Czarna Dąbrówka

Uchwała nr VIII.125.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 14/6, obręb Jasień położonej w Jasieniu oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Uchwała nr VIII.126.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr VIII.127.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała nr VIII.130.201 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nożynie, obręb ewidencyjny Nożyno, składającej się z działek ewidencyjnych nr 135/1 oraz nr 135/2

Uchwała nr VIII/131/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 248/1, obręb ewidencyjny Rokity, położonej w Rokitach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy

Uchwała nr VIII/133/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019 – 2032

Uchwała nr VIII/134/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

uchwała nr VIII/135/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 9/8, 9/9, 10, 11 i części działki nr 12, położonych w obrębie Nożyno, Gmina Czarna Dąbrówka

Uchwała nr VIII/136/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 434, 323/1, 33, 295/4 położonych w obrębie Łupawsko oraz część działki nr 65 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka

Uchwała nr VIII/137/2019 w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r., o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 192
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-04 07:45

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 895096
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 14:15

Stopka strony