Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Wspieranie organizacji pozarządowych-finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych” w 2020 r. etap drugi - ROZSTRZGNIĘTO

Celem konkursu ofert jest wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu gminy, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowanych zewnętrznych w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozpatrywane będą tylko oferty, będące dotacją na wkład własny oferentów (zgodny z wymogami określonymi przez zewnętrzną instytucję grantodawczą), którzy realizują lub realizować będą projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych Gminy Czarna Dąbrówka.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Wspieranie organizacji pozarządowych-finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych” w 2020r - ROZSTRZGNIĘTO

Celem konkursu ofert jest wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu gminy, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowanych zewnętrznych w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozpatrywane będą tylko oferty będące dotacją na wkład własny oferentów (zgodny z wymogami określonymi przez zewnętrzną instytucję grantodawczą), którzy realizują lub realizować będą projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych Gminy Czarna Dąbrówka.

OA 524.1.2020.AD otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. - Obszar zadania: „Oświata i wychowanie” - ROZSTRZGNIĘTO

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-01-09 09:02
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-01 15:04

Informacja o naborze 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020r - ROZSTRZGNIĘTO

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-01-22 13:53
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-01 15:05

OA 524.3.2020.AD-otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu ( regranting) z zakresu "Wspieranie organizacji pozarządowych" w 2020r - ROZSTRZGNIĘTO

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-02-18 08:47
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-01 15:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27492
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-03 15:19