Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi NOŻYNO oraz MIKOROWO.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi NOŻYNO oraz MIKOROWO.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi KARWNO

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi KARWNO.

Przetarg na wysokość czynszu za dzierżawę

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg na wysokość czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie tut. Gminy

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi NOŻYNO

Wójt Gminy  Czarna Dąbrówka  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej  na terenie wsi  NOŻYNO. Działki: 101/11, 101/12, 101/13

 

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi KLESZCZYNIEC.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi KLESZCZYNIEC.
działka Nr 191/2 o pow. 1.528 m2, działka Nr 191/3 o pow. 1.503 m2

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi NOŻYNO

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi NOŻYNO.

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi NOŻYNO.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi NOŻYNO.

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Kleszczyniec

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi KLESZCZYNIEC.

Sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi NOŻYNO

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi NOŻYNO.

Sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Kleszczyniec

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi KLESZCZYNIEC.

Sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Kozy

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi KOZY.

W Y K A Z nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonej do sprzedaży we wsi Rokity

W Y K A Z nieruchomości Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonej do sprzedaży we wsi Rokity

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Czarnej Dąbrówce

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Czarnej Dąbrówce

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi ROKITY

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi ROKITY

Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Mikorowo

Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Mikorowo

Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Czarnej Dąbrówce

Czarna Dąbrówka, 2014.11.19.

GI.6840.9-4.2014.JD

 

O G Ł O S Z E N I E

 

                        Wójt Gminy  Czarna Dąbrówka  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej  na terenie wsi  CZARNA DĄBRÓWKA.

II Przetarg odbędzie się w tut. Urzędzie Gminy w dniu  18 grudnia 2014 r. o godz. 900.

 Przedmiot przetargu :

Działka położona między drogą osiedlową a lasem (okolice Ośrodka Zdrowia). Na działce usytuowana jest infrastruktura techniczna (transformator, rozkraczny słup betonowy sieci elektrycznej, a na głębokości 2-4 m przebiega kolektor kanalizacji.

 

    Księga wieczysta – KW nr 25845.  

    cena wywoławcza w zł : ( netto )                                            

     - działka Nr  141/85 o pow. 2.589 m2  -  40.000,-            

                W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli do dnia 15 grudnia 2014 r. wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu Gminy w gotówce lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060  w wysokości 10% ceny wywoławczej. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez nabywcę nieruchomości zalicza się na poczet ceny kupna, a pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.    

       Cena nieruchomości podlega zapłacie  przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży wpłacone wadium przepada na rzecz  Gminy,  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %.

 

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

 

Sporządził : Józef Długosz    

drukuj (Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Czarnej Dąbrówce)

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22303
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-11-20 14:30