Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
W ROKU 2020

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Rokitach z dnia 28.02.2020r.

Nieruchomość o powierzchni 0,0064 ha, położona w Rokitach, w obrębie ewidencyjnym Rokity, gmina Czarna Dąbrówka, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 377/1. Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Rokity oznaczony jest symbolem KDW.26 – teren drogi wewnętrznej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00014773/3.
Działka nieogrodzona i niezagospodarowana. Teren działki zróżnicowany wysokościowo. Działkę stanowi użytek Br-RV.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bez przetargu w miejscowości Nożyno z dnia 27.02.2020 r.

Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Nożyno, stanowiąca grunty orne kl. VI – 0,0239 ha. Z przeznaczeniem na powiększenie działki przydomowej.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego w miejscowościach Nożyno oraz Czarna Dąbrówka z dnia 20.02.2020 r.

Niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - KW SL1L/00014772/6 oraz KW SL1L/00011168/8.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w miejscowości Rokiciny z dnia 31.01.2020 r.

Nieruchomość o powierzchni 0,0378 ha, położona w Rokicinach, w obrębie ewidencyjnym Rokiciny, gmina Czarna Dąbrówka, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 108/4. Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Rokiciny oznaczony jest symbolem L77 ZL – teren lasów. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00034755/7. Działka nieogrodzona i niezagospodarowana. Na działce zlokalizowane są prowizoryczne zabudowania należące do właściciela działki nr 107/2. Działkę stanowi użytek Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowy.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, przeznaczonej do użyczenia w miejscowościach Czarna Dąbrówka i Nożyno z dnia 23.01.2020 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonych do użyczenia,na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.).

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich w miejscowości Rokity z dnia 16.01.2020 r.

Nieruchomość położona w miejscowości Rokity, stanowi wąski pas pomiędzy północno – zachodnią granicą działki nr 373/2 a linia brzegową jeziora. Działka położona na skosie od strony dz. nr 373/2 w kierunku linii brzegowej jeziora. Działka stanowi naturalne przedłużenie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 377/2

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 396
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-28 12:17

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

NIP: 842-16-44-035

 

Bank Spółdzielczy Łeba O/Czarna Dąbrówka

Numer konta:

98 9324 1018 0020 0019 2000 0010

 

Dane kontaktowe

tel. +48 59 821 26 43
fax +48 59 821 26 44

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 16.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 896717
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 12:17

Stopka strony