Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI
W ROKU 2020

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonych do użyczenia położonych w miejscowościach Nożyno i Czarna Dąbrówka z dnia 14.05.2020r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej od dnia 14.05.2020 r. na okres 21 dni.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 30.04.2020r.

Działka niezabudowana, położona na początku miejscowości, po prawej stronie drogi wojewódzkiej wjeżdżając do Czarnej Dąbrówki z kierunku Bytowa. Działka położona w kompleksie działek wytyczonych wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomoścu położonych w miejscowościach Nożyno i Czarna Dąbrówka z dnia 30.04.2020r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00014772/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SLL/00014772/6 3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00011168/8.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza X publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości we wsiach Rokity, Nożyno i Mikorowo z dnia 30.04.2020r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0, , dla działki w pozycji nr 4 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich w miejscowości Dęby z dnia 30.04.2020r.

Nieruchomość położona w miejscowości Dęby, brak dojazdu drogą publiczną do działki 25/2, do działki można dojechać wyłącznie poprzez działkę nr 25/1 stanowiące grunty orne lub przez działkę nr 277 stanowiącą las. Powierzchnie działki stanowi użytek BZ – teren rekreacyjno-wypoczynkowy 0,10 ha

WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ogłasza IX publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż praw własności do nieruchomości we wsiach Rokity, Nożyno i Mikorowo z dnia 19.03.2020r.,

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0, , dla działki w pozycji nr 4 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0.
I przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 15.04.2019 r. II przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 20.05.2019 r, III przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 04.07.2019 r, IV przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 26.08.2019 r, V przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 30.09.2019 r, VI przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 18.11.2019 r, VII przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 10.01.2020 r, VIII przetarg dla działek w pozycji od 1 do 4 odbył się w dniu 09.03.2020 r

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Rokitach z dnia 28.02.2020r.

Nieruchomość o powierzchni 0,0064 ha, położona w Rokitach, w obrębie ewidencyjnym Rokity, gmina Czarna Dąbrówka, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 377/1. Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Rokity oznaczony jest symbolem KDW.26 – teren drogi wewnętrznej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00014773/3.
Działka nieogrodzona i niezagospodarowana. Teren działki zróżnicowany wysokościowo. Działkę stanowi użytek Br-RV.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bez przetargu w miejscowości Nożyno z dnia 27.02.2020 r.

Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Nożyno, stanowiąca grunty orne kl. VI – 0,0239 ha. Z przeznaczeniem na powiększenie działki przydomowej.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego w miejscowościach Nożyno oraz Czarna Dąbrówka z dnia 20.02.2020 r.

Niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - KW SL1L/00014772/6 oraz KW SL1L/00011168/8.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży praw własności w formie przetargu ograniczonego w miejscowościach Rokity, Nożyno i Mikorowo z dnia 06.02.2020 r.

Dla działki w pozycji nr 1 nr księgi wieczystej SLL/00022043/6 dla działki w pozycji nr 2 nr księgi wieczystej SL1L/00014773/3 dla działki w pozycji nr 3 nr księgi wieczystej SL1L/00022045/0, , dla działki w pozycji nr 4 nr księgi wieczystej SL1L/00024065/0.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w miejscowości Rokiciny z dnia 31.01.2020 r.

Nieruchomość o powierzchni 0,0378 ha, położona w Rokicinach, w obrębie ewidencyjnym Rokiciny, gmina Czarna Dąbrówka, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 108/4. Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Rokiciny oznaczony jest symbolem L77 ZL – teren lasów. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00034755/7. Działka nieogrodzona i niezagospodarowana. Na działce zlokalizowane są prowizoryczne zabudowania należące do właściciela działki nr 107/2. Działkę stanowi użytek Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowy.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka, przeznaczonej do użyczenia w miejscowościach Czarna Dąbrówka i Nożyno z dnia 23.01.2020 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonych do użyczenia,na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.).

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich w miejscowości Rokity z dnia 16.01.2020 r.

Nieruchomość położona w miejscowości Rokity, stanowi wąski pas pomiędzy północno – zachodnią granicą działki nr 373/2 a linia brzegową jeziora. Działka położona na skosie od strony dz. nr 373/2 w kierunku linii brzegowej jeziora. Działka stanowi naturalne przedłużenie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 377/2

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2062
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-14 14:58