Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich w miejscowości Rokity z dnia 16.01.2020 r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz wykonaniu Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr IX/139/2019 z dnia 21 października 2019 r.

W Y K A Z

nieruchomości położonej w Rokitach, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiedniej

Lp.

1

Położenie nieruchomości

Rokity

Numer działki

377/1

Pow. dz. w ha

0,064

Nr KW

SL1L/00014773/3

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w miejscowości Rokity, stanowi wąski pas pomiędzy północno – zachodnią granicą działki nr 373/2 a linia brzegową jeziora. Działka położona na skosie od strony dz. nr 373/2 w kierunku linii brzegowej jeziora. Działka stanowi naturalne przedłużenie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 377/2

Przeznaczenie w planie

KDW.26 – Teren drogi wewnętrznej.

Wartość nieruchomości

zł

(netto)

1.906,-

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka od dnia 16 stycznia 2020 r. na okres 21 dni oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeśli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Ostateczny termin złożenia wniosku o pierwszeństwie nabycia nieruchomości upływa z dniem 28.02.2020 r.

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich w miejscowości Rokity z dnia 16.01.2020 r.)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1093
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-19 09:31