Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego w miejscowościach Nożyno oraz Czarna Dąbrówka z dnia 20.02.2020 r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.65) Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości:

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

L.p.

Położenie

nieruchomości

Numer

działki

Pow. dz.

w m2

Opis nieruchomości i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma sprzedaży

Wartość nieruchomości netto

w złotych

1

Nożyno

135/1

1.046

Niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

KW SL1L/00014772/6

Przetarg

43.120,-

2

Nożyno

135/11

823

Niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

KW SL1L/00014772/6

Przetarg

34.620,-

3

Czarna Dąbrówka

1/71

1.600

Niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

KW SL1L/00011168/8

przetarg

40.280

O terminie, miejscu i warunkach przetargu powiadomimy oddzielnym ogłoszeniem.

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Wykaz zostaje zamieszczony na okres 21 dni.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r. Dz.U., poz. 65) pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości po cenie ustalonej w tym wykazie przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

W związku z tym, oczekujemy w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, od w/w osób - na pisemny wniosek o nabycie tej nieruchomości po cenie podanej w „wykazie”.

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego w miejscowościach Nożyno oraz Czarna Dąbrówka z dnia 20.02.2020 r.)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25355
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 11:05