Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 30.04.2020r.

GKO.6840.1.3.2020.AT

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

W Y K A Z

nieruchomości położonej w Czarnej Dąbrówce, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu

Lp.

1

Położenie nieruchomości

Czarna Dąbrówka

Numer działki

66/6

Pow. dz. w ha

0,6267

Nr KW

SL1L/00047712/8

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, położona na początku miejscowości, po prawej stronie drogi wojewódzkiej wjeżdżając do Czarnej Dąbrówki z kierunku Bytowa. Działka położona w kompleksie działek wytyczonych wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Obsługa komunikacyjna bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 212 Bytów- Czarna Dąbrówka.

Działka nieuzbrojona, z możliwością uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej.

Przez powierzchnię działki biegnie trasa linii napowietrznej nieizolowanej średniego napięcia (z kierunku południowo-zachodniego w kierunku północno-wschodnim) i na powierzchni działki zlokalizowany jest jeden pojedynczy słup energetyczny.

W części północno wschodniej działki znajduje się w strefie stanowiska archeologicznego objęte strefą ograniczonej ochrony archeologicznej: AZP 11-34/7, w granicach których nakazuje się przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających inwestycję w przypadku planowania zmiany funkcji terenu, prac ziemnych, w tym zalesień.

Na powierzchni działki występują następujące użytki:

- RIVa – grunty orne o pow. 0,3099,

- ŁV – łaki trwałe o pow. 0,2145 ha,

- ŁVI – Łąki trwałe o pow. 0,0831 ha,

- N – nieużytki o pow. 0,0192 ha.

Przeznaczenie w planie

21.MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej, szeregowej i bliźniaczej;

2) uzupełniające: zabudowa usługowa, parkingi

Zabudowa mieszkaniowa i usługowa może być realizowana łącznie lub samodzielnie w ramach jednej działki.

Wartość nieruchomości

(netto)

137.104,-

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka od dnia 30 kwietnia 2020 r. na okres 21 dni oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeśli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Ostateczny termin złożenia wniosku o pierwszeństwie nabycia nieruchomości upływa z dniem 12.06.2020 r.

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w miejscowości Czarna Dąbrówka z dnia 30.04.2020r.)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
    data wytworzenia: 2020-04-30
  • opublikował: Mateusz Ulenberg
    data publikacji: 2020-04-30 08:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25374
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 11:05