Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawy na cele rolne w miejscowościach Czarna Dąbrówka, Kozy, Kleszczyniec, Mikorowo, Jasień i Unichowo z dnia 03.08.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. D.U. z 2020 r., poz. 65 ze. zm.) i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. D.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.),

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości gruntu na cele rolne

I. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI:

Lp.

Nr działki

Pow. działki w ha

KW

Położenie i opis nieruchomości

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu w zł (netto)

Termin przetargu

Godzina

Czas trwania umowy

1

73

0,94

SL1L/00022041/2

Nieruchomość położona w miejscowości Kozy. Stanowiąca grunty orne kl. V - 0,94 ha.

380 ,-

7.09.2020r.

900

3 lata

2

Część działki nr 65/3

0,8973

SL1L/00014774/0

Nieruchomość położona w miejscowości Unichowo. Stanowiąca grunty orne kl. V - 0,5974 ha, kl. VI – 0,30 ha.

360,-

7.09.2020r.

915

3 lata

3

Część działki 1/33

2,60

SL1L/00011168/8

Nieruchomość położona w miejscowości Czarna Dąbrówka.

stanowiąca grunty orne kl. V – 2,60 ha.

1040,-

7.09.2020r.

930

3 lata

4

Część działki 1/33

4,60

SL1L/00011168/8

Nieruchomość położona w miejscowości Czarna Dąbrówka. stanowiąca grunty orne kl. V – 0,93 ha, kl. VI – 3,67 ha.

1840,-

7.09.2020r.

945

3 lata

5

Część działki 2/53

2,55

SL1L/00021360/7

Nieruchomość położona w miejscowości Jasień. stanowiąca grunty orne kl. IV – 0,8 ha, kl. V – 1,75 ha,

1020,-

7.09.2020r.

1000

3 lata

6

Część działki 1/77

1,938

SL1L/00011168/8

Nieruchomość położona w miejscowości Czarna Dąbrówka. stanowiąca grunty orne kl. V – 0,1938, kl. VI – 1,7351 ha,

770,-

7.09.2020r.

1015

3 lata

7

18/3

4,95

SL1L/00024065/0

Nieruchomość położona w miejscowości Mikorowo. stanowiąca grunty orne kl. IIIb – 1,61 ha, kl. IVa – 2,91 ha, kl. IVb – 0,43 ha,

1980,-

7.09.2020r.

1030

3 lata

8

203/3

1,5420

SL1L/00043566/1

Nieruchomość położona w miejscowości Kleszczyniec. stanowiąca grunty orne kl. V – 1,1563 ha, kl. VI – 0,3857 ha,

620,-

7.09.2020r.

1045

3 lata

9

8/13

1,8446

SL1L/00028193/4

Nieruchomość położona w miejscowości Kozy. stanowiąca grunty orne kl. IVb – 1,8446 ha.

740,-

7.09.2020r.

1100

3 lata

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

W przetargu mogą prać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią poniższe warunki:

1. Wpłacą w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Łeba O/Czarna Dąbrówka nr 09932410180020001920000060 do dnia 04.09.2020 r. wadium w kwocie 20,00 zł. Przy wpłacie wadium należy podać numer działki. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy Czarna Dąbrówka.

2. Przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu dowód tożsamości.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarci umowy dzierżawy w ustalonym terminie, spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. D.U. z 2019 poz. 1000 ze zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia od tej opłaty. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie ani jedno zgłoszenie oraz gdy Komisja Przetargowa stwierdzi, że żadne zgłoszenie nie spełnia warunków przetargu. Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka (tel. 59 82 12 643).

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawy na cele rolne w miejscowościach Czarna Dąbrówka, Kozy, Kleszczyniec, Mikorowo, Jasień i Unichowo z dnia 03.08.2020r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
  data wytworzenia: 2020-08-03
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2020-08-03 22:33
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-03 22:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22613
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 11:05