Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Rokity z dnia 29.10.2020r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

W Y K A Z

Nieruchomości – zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 182/9 położonej Rokitach

Lp.

1

Oznaczenie nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Rokity.

Działka numer 182/9 o powierzchni 0,1236 ha, obręb ewidencyjny Rokity.

Opis użytków: RV – 0,1012 ha, PsV – 0,0224 ha.

Opisana w księdze wieczystej nr SL1l/00014773/3

Dział III – wpisy nie dotyczą działki nr 182/9

Dział IV – wolny od wpisów

Stan własności

Nieruchomość stanowi własność Gminy Czarna Dąbrówka

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana , porośnięta trawami, oraz krzewami i dwoma drzewami liściastymi. Kształt działki zbliżony do trójkąta. Na działce znajduję się zagłębienie typu parów o głębokości ok. 1,5 m. Działka posiada dostąp do drogi publicznej, którą są działki nr 182/10 i 381/2 o nawierzchni gruntowej.

Brak możliwości do podłączeni kanalizacji sanitarnej.

Posiada możliwość do podłączenia wodociągowej oraz elektrycznej. Działka znajduje się w odległości 300 m od jeziora.

Przeznaczenie w Miejscowym planie Zagospodarowania Przestrzennego

W MPZP zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XVII/162/2016 z dnia 30.03.2016 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem:

MN.40 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wartość nieruchomości

zł (netto)

36.000,-

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka od dnia 29 października 2020 r. na okres 21 dni oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeśli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Ostateczny termin złożenia wniosku o pierwszeństwie nabycia nieruchomości upływa z dniem 11.12.2020 r.

drukuj (Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Rokity z dnia 29.10.2020r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2020-10-30 11:39
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 11:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25376
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 11:05