Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

Badanie ankietowe w spr. opracowania Programu Wspierania Rodziny

 
Przystąpiliśmy również do opracowania Programu Wspierania Rodziny ( podstawa prawna: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zmianami) oraz do opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ( podstawa prawna: art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Dz.U. z 2020 r. poz.218 t.j.).

W związku z tym zapraszamy Mieszkanki i Mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka do wypełniania ankiet, które pomogą nam zidentyfikować obszary problemowe, które powinny się znaleźć w tych dokumentach strategicznych, aby możliwe było zaplanowanie działań zmierzających do rozwiązania tych problemów. Ankietę można wypełnić poniżej korzystając z formularza online lub można skorzystać z dokumentu w wersji elektronicznej którego wzór został zamieszczony poniżej oraz przesłać skan na adres: sekretariat@gops.czarnadabrowka.pl . Wypełnione ankiety w wersji papierowej proszę wrzucić do skrzynki na korespondencję zamieszczonej na drzwiach Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka. Druki ankiet są dostępne w GOPS w Czarnej Dąbrówce.

Badanie będzie prowadzone do dnia 14 grudnia 2020r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1221
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-20 13:50