Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
  • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

PRAWO LOKALNE
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
ROK 2021

LP.

NUMER

DATA

W SPRAWIE

ZAŁĄCZNIK

1

1\2021

2021.01.04

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika ZEA

brak

2

2/2021

2021.01.04

w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań

pobierz

3

3/2021

2021/01/04

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych oraz określenia składu zespołu kontrolnego

bark

4

4/2021

2021.01.11

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny na zadanie pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji 

brak

5

5/2021

2021.01.14

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19

brak

6

6/2021

2021.01.15

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

pobierz

7

7/2021

2021.01.21

w sprawie określenia zasad wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Czarna Dąbrówka

brak

8

8/2021

2021.01.25

w sprawie regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka uprawnionych do opiniowania warunków umowy dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych

brak

9

9/2021

2021.01.25

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w NSP 2021 i wyznaczenie Zastępcy GKS

brak

10

10/2021

2021.01.25

w sprawie powołania GZI ds przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Czarna Dąbrówka

brak

11

11/2021

2021.01.27

w sprawie postepowania rekrutacyjnego

brak

12

12/2021

2021.01.27

w sprawie podziału środków na dofinansowanie zawodowe nauczycieli

brak

13

13/2021

2021.01.27

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

pobierz

14

14/2021

2021.01.27

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

brak

15

15/2021

2021.01.28

w sprawie powołania reprezentacji do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka

brak

16

16/2021

2021.01.28

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Czarna Dąbrówka

brak

17

17/2021

2021.01.28

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

brak

18

18/2021

2021.01.29

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

pobierz

20

20/2021

2021.02.03

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2021 roku

pobierz

21

21/2021

2021.02.09

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

pobierz

31

31/2021

2021.02.26

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

pobierz

33

33/2021

2021.03.03

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

pobierz

34

34/2021

2021.03.10

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

pobierz

42

42/2021

2021.03.30

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 rok

pobierz

40

40/2021

2021.03.26

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

pobierz

51

51/2021

2021.04.20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

pobierz

54

54/2021

2021.04.28

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

pobierz

55

55/2021

2021.04.29

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za I kwartał 2021 roku

pobierz

58

58/2021

2021.05.20

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy czarna Dąbrówka za 2019 rok

pobierz

60

60/2021

2021.05.20

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

pobierz

62

62/2021

2021.05.31

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

pobierz

63

63/2021

2021.06.02

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Mikorowo

pobierz

68

68/2021

2021.06.28

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

pobierz

69

69/2021

2021.06.30

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021 – 2035

pobierz

70

70/2021

2021.07.06

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

pobierz

74

74/2021

2021.07.20

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Mikorowo w Gminie Czarna Dąbrówka powołania pełnomocnika ds. wyborów sołeckich i ogłoszenia kalendarza wyborczego

pobierz

77

77/2021

2021.07.26

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Mikorowo w Gminie Czarna Dąbrówka powołania pełnomocnika ds. wyborów sołeckich i ogłoszenia kalendarza wyborczego

pobierz

78

78/2021

2021.07.26

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Rokity w Gminie Czarna Dąbrówka powołania pełnomocnika ds. wyborów sołeckich i ogłoszenia kalendarza wyborczego

pobierz

79

79/2021

2021.07.30

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce

brak

80

80/2021

2021.07.30

w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Systemu Teleinformatycznego Informacji Niejawnych oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Ochrony Informacji Niejawnych

brak

81

81/2021

2021.07.30

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za II kwartał 2021 roku

pobierz

82

82/2021

2021.07.30

w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

brak

83

83/2021

2021.08.04

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenie „NOŻYNO BEZ GRANIC”

brak

84

84/2021

2021.08.06

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

pobierz

85

85/2021

2021.08.09

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa dróg gminnych w podziale na następujące części: część I " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity; część II przebudowa ulicy dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka - etap II

brak

86

86/2021

2021.08.11

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino"

brak

87

87/2021

2021.08.12

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

pobierz

88

88/2021

2021.08.16

w sprawie powołania składu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce

pobierz

89

89/2021

2021.08.19

w sprawie planu kontroli  w 2021 roku dotyczących przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka oraz  przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

brak

90

90/2021

2021.08.19

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli  dotyczących przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka oraz  przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

brak

91

91/2021

2021.08.19

w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli dotyczących przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

brak

92

92/2021

2021.08.19

w spr. powołania Komisji do nadzoru nad uprawami konopi włóknistych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka  w 2021 roku

pobierz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1048
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-06 15:25