Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

UCHWAŁY RADY GMINY
W 2021 ROKU

L.P.

NR. UCHWAŁY

DATA UCHWALENIA

PRZEDMIOT UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK

1.

XXII/251/2021

08.02.2021r

w spr. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok

POBIERZ

2.

XXII/252/2021

08.02.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

3.

XXII/253/2021

08.02.2021r

 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

4.

XXII/254/2021

08.02.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

5.

XXII/255/2020

08.02.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

6.

XXII/256/2021

08.02.2021r

w spr. przekazania do rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce do załatwienia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

7.

XXII/257/2021

08.02.2021r

w spr. rozpatrzenia petycji  - listu otwartego Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję: Alarm! STOP zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”

POBIERZ

8.

XXII/258/2021

08.02.2021r

w spr. wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

POBIERZ

9.

XXII/259/2021

08.02.2021r

w spr. zmian w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

10.

XXII/260/2021

08.02.2021r

w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 r. i sposobu jego realizacji

POBIERZ

11.

XXIII/261/2021

22.03.2021r

w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2021 roku

POBIERZ

12.

XXIII/262/2021

22.03.2021r

w spr. przekazania skargi na pracowników Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce do  rozpatrzenia przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

13.

XXIII/263/2021

22.03.2021r

w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021- 2024

POBIERZ

14.

XXIII/264/2021

22.03.2021r

w spr. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021-2026 

POBIERZ

15.

XXIII/265/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

16.

XXIII/266/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

17.

XXIII/267/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

18.

XXIII/268/2021

22.03.2021r

w spr.  wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

19.

XXIII/269/2021

22.03.2021r

w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 103/3, położonej  w obrębie ewidencyjnym Kozy, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

20.

XXIII/270/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

21.

XXIII/271/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Czarnej Dąbrówce przy ul. Słupskiej 3

POBIERZ

22.

XXIII/272/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w  miejscowości Podkomorzyce oznaczonej jako działka nr 7/42 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

23.

XXIII/273/2021

22.03.2021r

w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021-2027

POBIERZ

24.

XXIII/274/2021

22.03.2021r

w spr. rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii przez Radę Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 

POBIERZ

25.

XXIII/275/2021

22.03.2021r

w spr. odstąpienia od rozpatrywania petycji dotyczącej przygotowania komunikatu - uchwały oraz pakietu profilaktycznego dotyczącego odpowiedniej suplementacji witaminy D 

POBIERZ

26.

XXIII/276/2021

22.03.2021r

w spr. zmiany uchwały nr XVIII/216/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

POBIERZ

27.

XXIII/277/2021

22.03.2021r

w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na  2021 rok

POBIERZ

28.

XXIII/278/2021

22.03.2021r

w spr. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2021 roku

POBIERZ

29.

XXIII/279/2021

22.03.2021r

w spr. zmian w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

30.

XXIV/280/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 46/2 i 40 położonych w obrębie Bochowo

POBIERZ

31.

XXIV/281/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 104 położonej w obrębie Gliśnica

POBIERZ

32.

XXIV/282/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 574/2, 575/2 i 568 położonych w obrębie Jasień

POBIERZ

33.

XXIV/283/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 628 położonej w obrębie Jasień

POBIERZ

34.

XXIV/284/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 28/2 i 28/1 położonych w obrębie Jerzkowice

POBIERZ

35.

XXIV/285/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 2/7 położonej w obrębie Kartkowo

POBIERZ

36.

XXIV/286/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 38/6 i 38/7 położonych w obrębie Kotuszewo

POBIERZ

37.

XXIV/287/2021

26.04.2021r

 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 25, 437/1, 436/1, 460/1 położonych w obrębie Mikorowo

POBIERZ

38.

XXIV/288/2021

26.04.2021r

 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 99/2 położonej w obrębie Mydlita

POBIERZ

40.

XXIV/289/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 37 położonej w obrębie Osowskie

POBIERZ

41.

XXIV/290/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 37, 38 i 39 położonych w obrębie Wargowo

POBIERZ

42.

XXIV/291/2021

26.04.2021r

w spr. rozpatrzenia wniosku o podjęcie aktywnych działań, wpływających na poprawę jakości żywności

POBIERZ

43.

XXIV/292/2021

26.04.2021r

w spr. wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

POBIERZ

44.

XXIV/293/2021

26.04.2021r

w spr. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę

POBIERZ

45.

XXIV/294/2021

26.04.2021r

w spr. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę

POBIERZ

46.

XXIV/295/2021

26.04.2021r

w spr. zmian w budżecie gminy na 2021 r.

POBIERZ

47.

XXV/296/2021

31.05.2021r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 88/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

49.

XXV/297/2021

31.05.2021r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dadatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

POBIERZ

50.

XXV/298/2021

31.05.2021

w sprawie przyjęlcia "programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020-2032"

POBIERZ

51.

XXV/299/2021

31.05.2021r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

52

XXVI/300/2021

21.06.2021r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

53

XXVI/301/2021

21.06.2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 rok

POBIERZ

54

XXVI/302/2021

21.06.2021r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2021 rok

POBIERZ

55

XXVI/303/2021

21.06.2021r

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

POBIERZ

56

XXVI/304/2021

21.06.2021r

w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych

POBIERZ

57

XXVI/305/2021

21.06.2021r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

POBIERZ

58

XXVI/306/2021

21.06.2021r

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna Dąbrówka"

POBIERZ

59

XXVI/307/2021

21.06.2021r

w sprawie oceny przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 rok

POBIERZ

60

XXVI/308/2021

21.06.2021r

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarna Dąbrówka na rok szkolny 2021/2022

POBIERZ

61

XXVI/309/2021

21.06.2021r

w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą: "Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przy obozie harcerskim Szczepu Szarej Siódemki" i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca

POBIERZ

62

XXVI/310/2021

21.06.2021r

w sprawie podjęcia działań miających na celu rozpatrzenia wniosku Pani B. K. złożonego do Rady Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

63

XXVII/311/2021

30.08.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karwno oznaczonej jako działka nr 153/7 

POBIERZ

64

XXVII/312/2021

30.08.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karwno oznaczonej jako działka nr 154/1 

POBIERZ

65

XXVII/313/2021

30.08.2021r

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa  z siedzibą w Łupawie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osowskie (dz. nr 266, 265, 203/4 obręb Kleszczyniec)”

POBIERZ

66

XXVII/314/2021

30.08.2021r

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna Dąbrówka” 

POBIERZ

67

XXVII/315/2021

30.08.2021r

w sprawie zmiany uchwały Nr  XVIII/220/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z  dnia  28 września 2020 r. w  sprawie opłaty miejscowej 

POBIERZ

68

XXVII/316/2021

30.08.2021r

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr IX/70/03 z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody w granicach  administracyjnych Gminy Czarna Dąbrówka 

POBIERZ

69

XXVII/317/2021

30.08.2021r

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

70

XXVIII/318/2021

27.09.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Czarna Dąbrówka
                         

POBIERZ

71

XXVIII/319/2021

27.09.2021r

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji
                         

POBIERZ

72

XXVIII/320/2021

27.09.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości Łupawsko oznaczonej jako działka nr 27/1 

POBIERZ

73

XXVIII/321/2021

27.09.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

POBIERZ

74

XXVIII/322/2021

27.09.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

POBIERZ

75

XXVIII/323/2021

27.09.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie 

POBIERZ

76

XXVIII/324/2021

27.09.2021r

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

POBIERZ

77

XXVIII/325/2021

27.09.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz przez Powiat Bytowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739G w miejscowości Kozy”, na działce nr 121/1 obręb Kozy, gmina Czarna Dąbrówka 

POBIERZ

78

XXVIII/326/2021

27.09.2021r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

79

XXVIII/237/2021

27.09.2021r

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

POBIERZ

80

XXVIII/328/2021

27.09.2021r

w sprawie zmiany uchwały Nr  XVIII/220/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z  dnia  28 września 2020 r. w  sprawie opłaty miejscowej

POBIERZ

81

XXIX/329/2021

18.10.2021r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr:  45, 44, 43, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka 

POBIERZ

82

XXIX/330/2021

18.10.2021r

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 434, 323/1, 295/4, część działki nr 33, położonych w obrębie Łupawsko oraz część działki nr 65 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka 

POBIERZ

83

XXIX/331/2021

18.10.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bytów w sprawie  zasad prowadzenia grupy katechetycznej

POBIERZ

84

XXIX/332/2021

18.10.2021r

w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości na rok 2022 

POBIERZ

85

XXIX/333/2021

18.10.2021r

w sprawie opłaty miejscowej 

POBIERZ

86

XXIX/334/2021

18.10.2021r

w sprawie opłaty targowej 

POBIERZ

87

XXIX/335/2021

18.10.2021r

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 30 września 2021 r. dotyczący remontu drogi gminnej znajdującej się na działce gruntu nr 51/4 w miejscowości Czarna Dąbrówka 

POBIERZ

88

XXIX/336/2021

18.10.2021r

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 30 maja 2021 roku złożonego do Rady Gminy Czarna Dąbrówka 

POBIERZ

89

XXIX/337/2021

18.10.2021r

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu 

POBIERZ

90

XXIX/338/2021

18.10.2021r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

POBIERZ

91

XXIX/339/2021

18.10.2021r

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021 – 2035 

POBIERZ

92

XXIX/340/2021

18.10.2021r

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 

POBIERZ

93

XXIX/341/2021

18.10.2021r

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia inkaso 

POBIERZ

94

XXIX/342/2021

29.11.2021 r.

stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok w Gminie Czarna Dąbrówka

POBIERZ

95

XXX/343/2021

29.11.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

POBIERZ

96

XXX/344/2021

29.11.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

POBIERZ

97

XXX/345/2021

29.11.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

POBIERZ

98

XXX/346/2021

29.11.2021

zmiany uchwały Nr  XXIX/334/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z  dnia 18 października 2021 r. w sprawie opłaty targowej

POBIERZ

99

XXX/347/2021

29.11.2021

zmiany uchwały Nr XXIX/341/2021 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

POBIERZ

100

XXX/348/2021

29.11.2021

ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Rokicinach

POBIERZ

101

XXX/349/2021

29.11.2021

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

102

XXX/350/2021

29.11.2021

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarna Dąbrówka
i zagospodarowania tych odpadów

POBIERZ

103

XXX/351/2021

29.11.2021

przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

POBIERZ

104

XXX/352/2021

29.11.2021

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podkomorzyce oznaczonej jako działka nr 7/46 i 7/44

POBIERZ

105

XXX/353/2021

29.11.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 38/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

106

XXX/354/2021

29.11.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 164/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Rokity, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

107

XXX/355/2021

29.11.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 285, położonej w obrębie ewidencyjnym Rokity, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

108

XXX/356/2021

29.11.2021

przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej  pn. „Opieka wytchnieniowa -edycja 2022”

POBIERZ

109

XXX/357/2021

29.11.2021

przystąpienia Gminy Czarna Dąbrówka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022”  

POBIERZ

110

XXX/358/2021

29.11.2021

zmian w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

111

XXX/359/2021

29.11.2021

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

112

XXX/360/2021

29.11.2021

ustalenia wysokości oraz  zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

113

XXX/361/2021

29.11.2021

wysokości i ustanowienia zasad na jakich sołtysom sołectw Gminy Czarna Dąbrówka będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej

POBIERZ

114

XXX/362/2021

29.11.2021

Statutu Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

115

XXXI/363/2021

21.12.2021

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na rok 2022

POBIERZ

116

XXXI/364/2021

21.12.2021

zmian w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

117

XXXI/365/2021

21.12.2021

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2022 – 2036

POBIERZ

118

XXXI/366/2021

21.12.2021

uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2022 rok

POBIERZ

119

XXXI367I2021

21.12.2021

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu

POBIERZ

120

XXXI/368/2021

21.12.2021

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

POBIERZ

121

XXXI/369/2021

21.12.2021

zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia  składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

122

XXXI/370/2021

21.12.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rokiciny, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

123

XXXI/371/2021

21.12.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kleszczyniec, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

124

XXXI/372/2021

21.12.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kozy, gmina Czarna Dąbrówka z wyłączeniem działki nr 103/3, położonej w obrębie Kozy

POBIERZ

125

XXXI/373/2021

21.12.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

126

XXXI/374/2021

21.12.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nożynko, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

127

XXXI/375/2021

21.12.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

128

XXXI/376/2021

21.12.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bochowo, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

129

XXXI/377/2021

21.12.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wargowo, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

130

XXXI/378/2021

21.12.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

131

XXXI/379/2021

21.12.2021

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Unichowo, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2021-04-20 11:02
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1455
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-14 09:43