Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

UCHWAŁY RADY GMINY
W 2021 ROKU

L.P.

NR. UCHWAŁY

DATA UCHWALENIA

PRZEDMIOT UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK

1.

XXII/251/2021

08.02.2021r

w spr. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok

POBIERZ

2.

XXII/252/2021

08.02.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

3.

XXII/253/2021

08.02.2021r

 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

4.

XXII/254/2021

08.02.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

5.

XXII/255/2020

08.02.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

6.

XXII/256/2021

08.02.2021r

w spr. przekazania do rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce do załatwienia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

7.

XXII/257/2021

08.02.2021r

w spr. rozpatrzenia petycji  - listu otwartego Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję: Alarm! STOP zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”

POBIERZ

8.

XXII/258/2021

08.02.2021r

w spr. wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

POBIERZ

9.

XXII/259/2021

08.02.2021r

w spr. zmian w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

10.

XXII/260/2021

08.02.2021r

w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 r. i sposobu jego realizacji

POBIERZ

11.

XXIII/261/2021

22.03.2021r

w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2021 roku

POBIERZ

12.

XXIII/262/2021

22.03.2021r

w spr. przekazania skargi na pracowników Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce do  rozpatrzenia przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

13.

XXIII/263/2021

22.03.2021r

w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021- 2024

POBIERZ

14.

XXIII/264/2021

22.03.2021r

w spr. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021-2026 

POBIERZ

15.

XXIII/265/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

16.

XXIII/266/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

17.

XXIII/267/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

18.

XXIII/268/2021

22.03.2021r

w spr.  wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

19.

XXIII/269/2021

22.03.2021r

w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 103/3, położonej  w obrębie ewidencyjnym Kozy, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

20.

XXIII/270/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

21.

XXIII/271/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Czarnej Dąbrówce przy ul. Słupskiej 3

POBIERZ

22.

XXIII/272/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w  miejscowości Podkomorzyce oznaczonej jako działka nr 7/42 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

23.

XXIII/273/2021

22.03.2021r

w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021-2027

POBIERZ

24.

XXIII/274/2021

22.03.2021r

w spr. rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii przez Radę Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 

POBIERZ

25.

XXIII/275/2021

22.03.2021r

w spr. odstąpienia od rozpatrywania petycji dotyczącej przygotowania komunikatu - uchwały oraz pakietu profilaktycznego dotyczącego odpowiedniej suplementacji witaminy D 

POBIERZ

26.

XXIII/276/2021

22.03.2021r

w spr. zmiany uchwały nr XVIII/216/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

POBIERZ

27.

XXIII/277/2021

22.03.2021r

w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na  2021 rok

POBIERZ

28.

XXIII/278/2021

22.03.2021r

w spr. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2021 roku

POBIERZ

29.

XXIII/279/2021

22.03.2021r

w spr. zmian w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2021-04-20 11:02
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 80
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-20 12:15