Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

UCHWAŁY RADY GMINY
W 2021 ROKU

L.P.

NR. UCHWAŁY

DATA UCHWALENIA

PRZEDMIOT UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK

1.

XXII/251/2021

08.02.2021r

w spr. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok

POBIERZ

2.

XXII/252/2021

08.02.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

3.

XXII/253/2021

08.02.2021r

 w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

4.

XXII/254/2021

08.02.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

5.

XXII/255/2020

08.02.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

6.

XXII/256/2021

08.02.2021r

w spr. przekazania do rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce do załatwienia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

7.

XXII/257/2021

08.02.2021r

w spr. rozpatrzenia petycji  - listu otwartego Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję: Alarm! STOP zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”

POBIERZ

8.

XXII/258/2021

08.02.2021r

w spr. wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

POBIERZ

9.

XXII/259/2021

08.02.2021r

w spr. zmian w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

10.

XXII/260/2021

08.02.2021r

w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 r. i sposobu jego realizacji

POBIERZ

11.

XXIII/261/2021

22.03.2021r

w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2021 roku

POBIERZ

12.

XXIII/262/2021

22.03.2021r

w spr. przekazania skargi na pracowników Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce do  rozpatrzenia przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

13.

XXIII/263/2021

22.03.2021r

w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021- 2024

POBIERZ

14.

XXIII/264/2021

22.03.2021r

w spr. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021-2026 

POBIERZ

15.

XXIII/265/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

16.

XXIII/266/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

17.

XXIII/267/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

18.

XXIII/268/2021

22.03.2021r

w spr.  wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

19.

XXIII/269/2021

22.03.2021r

w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 103/3, położonej  w obrębie ewidencyjnym Kozy, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

20.

XXIII/270/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

21.

XXIII/271/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Czarnej Dąbrówce przy ul. Słupskiej 3

POBIERZ

22.

XXIII/272/2021

22.03.2021r

w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w  miejscowości Podkomorzyce oznaczonej jako działka nr 7/42 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

23.

XXIII/273/2021

22.03.2021r

w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2021-2027

POBIERZ

24.

XXIII/274/2021

22.03.2021r

w spr. rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii przez Radę Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 

POBIERZ

25.

XXIII/275/2021

22.03.2021r

w spr. odstąpienia od rozpatrywania petycji dotyczącej przygotowania komunikatu - uchwały oraz pakietu profilaktycznego dotyczącego odpowiedniej suplementacji witaminy D 

POBIERZ

26.

XXIII/276/2021

22.03.2021r

w spr. zmiany uchwały nr XVIII/216/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

POBIERZ

27.

XXIII/277/2021

22.03.2021r

w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na  2021 rok

POBIERZ

28.

XXIII/278/2021

22.03.2021r

w spr. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2021 roku

POBIERZ

29.

XXIII/279/2021

22.03.2021r

w spr. zmian w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

30.

XXIV/280/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 46/2 i 40 położonych w obrębie Bochowo

POBIERZ

31.

XXIV/281/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 104 położonej w obrębie Gliśnica

POBIERZ

32.

XXIV/282/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 574/2, 575/2 i 568 położonych w obrębie Jasień

POBIERZ

33.

XXIV/283/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 628 położonej w obrębie Jasień

POBIERZ

34.

XXIV/284/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 28/2 i 28/1 położonych w obrębie Jerzkowice

POBIERZ

35.

XXIV/285/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 2/7 położonej w obrębie Kartkowo

POBIERZ

36.

XXIV/286/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 38/6 i 38/7 położonych w obrębie Kotuszewo

POBIERZ

37.

XXIV/287/2021

26.04.2021r

 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 25, 437/1, 436/1, 460/1 położonych w obrębie Mikorowo

POBIERZ

38.

XXIV/288/2021

26.04.2021r

 w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 99/2 położonej w obrębie Mydlita

POBIERZ

40.

XXIV/289/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 37 położonej w obrębie Osowskie

POBIERZ

41.

XXIV/290/2021

26.04.2021r

w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 37, 38 i 39 położonych w obrębie Wargowo

POBIERZ

42.

XXIV/291/2021

26.04.2021r

w spr. rozpatrzenia wniosku o podjęcie aktywnych działań, wpływających na poprawę jakości żywności

POBIERZ

43.

XXIV/292/2021

26.04.2021r

w spr. wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

POBIERZ

44.

XXIV/293/2021

26.04.2021r

w spr. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę

POBIERZ

45.

XXIV/294/2021

26.04.2021r

w spr. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę

POBIERZ

46.

XXIV/295/2021

26.04.2021r

w spr. zmian w budżecie gminy na 2021 r.

POBIERZ

47.

XXV/296/2021

31.05.2021r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 88/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Czarna Dąbrówka

POBIERZ

49.

XXV/297/2021

31.05.2021r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dadatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

POBIERZ

50.

XXV/298/2021

31.05.2021

w sprawie przyjęlcia "programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2020-2032"

POBIERZ

51.

XXV/299/2021

31.05.2021r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

52

XXVI/300/2021

21.06.2021r.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

53

XXVI/301/2021

21.06.2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 rok

POBIERZ

54

XXVI/302/2021

21.06.2021r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka za 2021 rok

POBIERZ

55

XXVI/303/2021

21.06.2021r

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

POBIERZ

56

XXVI/304/2021

21.06.2021r

w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych

POBIERZ

57

XXVI/305/2021

21.06.2021r

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

POBIERZ

58

XXVI/306/2021

21.06.2021r

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna Dąbrówka"

POBIERZ

59

XXVI/307/2021

21.06.2021r

w sprawie oceny przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 rok

POBIERZ

60

XXVI/308/2021

21.06.2021r

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarna Dąbrówka na rok szkolny 2021/2022

POBIERZ

61

XXVI/309/2021

21.06.2021r

w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą: "Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przy obozie harcerskim Szczepu Szarej Siódemki" i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca

POBIERZ

62

XXVI/310/2021

21.06.2021r

w sprawie podjęcia działań miających na celu rozpatrzenia wniosku Pani B. K. złożonego do Rady Gminy Czarna Dąbrówka

POBIERZ

63

XXVII/311/2021

30.08.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karwno oznaczonej jako działka nr 153/7 

POBIERZ

64

XXVII/312/2021

30.08.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karwno oznaczonej jako działka nr 154/1 

POBIERZ

65

XXVII/313/2021

30.08.2021r

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa  z siedzibą w Łupawie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osowskie (dz. nr 266, 265, 203/4 obręb Kleszczyniec)”

POBIERZ

66

XXVII/314/2021

30.08.2021r

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna Dąbrówka” 

POBIERZ

67

XXVII/315/2021

30.08.2021r

w sprawie zmiany uchwały Nr  XVIII/220/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z  dnia  28 września 2020 r. w  sprawie opłaty miejscowej 

POBIERZ

68

XXVII/316/2021

30.08.2021r

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr IX/70/03 z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody w granicach  administracyjnych Gminy Czarna Dąbrówka 

POBIERZ

69

XXVII/317/2021

30.08.2021r

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

70

XXVIII/318/2021

27.09.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Czarna Dąbrówka
                         

POBIERZ

71

XXVIII/319/2021

27.09.2021r

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji
                         

POBIERZ

72

XXVIII/320/2021

27.09.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości Łupawsko oznaczonej jako działka nr 27/1 

POBIERZ

73

XXVIII/321/2021

27.09.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

POBIERZ

74

XXVIII/322/2021

27.09.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

POBIERZ

75

XXVIII/323/2021

27.09.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie 

POBIERZ

76

XXVIII/324/2021

27.09.2021r

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy i ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

POBIERZ

77

XXVIII/325/2021

27.09.2021r

w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Czarna Dąbrówka oraz przez Powiat Bytowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739G w miejscowości Kozy”, na działce nr 121/1 obręb Kozy, gmina Czarna Dąbrówka 

POBIERZ

78

XXVIII/326/2021

27.09.2021r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

POBIERZ

79

XXVIII/237/2021

27.09.2021r

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

POBIERZ

80

XXVIII/328/2021

27.09.2021r

w sprawie zmiany uchwały Nr  XVIII/220/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z  dnia  28 września 2020 r. w  sprawie opłaty miejscowej

POBIERZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Sudoł
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2021-04-20 11:02
 • zmodyfikował: Mateusz Ulenberg
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 364
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-07 11:12