Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA
ROK 2021

cyfryzacja szacowania strat
spowodowanych przez suszę

Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w czwartym okresie raportowania tj. o d 21 kwietnia do 20 czerwca 2021 r. zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, wśród upraw:

 • zboża ozime,
 • zboża jare,
 • kukurydza na ziarno,
 • kukurydza na kiszonkę,
 • rzepak i rzepnik,
 • krzewy owocowe,
 • Truskawki
 • rośliny strączkowe,

Przypominamy, że wnioski o oszacowanie szkód można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
 • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.


ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z APLIKACJI KONIECZNE JEST POSIADANIE PROFILU ZAUFANEGO.


Instrukcja wypełniania wniosku do pobrania w załączeniu.Należy na bieżąco śledzić stronę http://www.susza.iung.pulawy.pl/ , w celu weryfikacji czy Państwa uprawy są objęte suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2021-07-01 15:56

Pobierz pliki:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Toporek
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Mateusz Ulenberg
  data publikacji: 2021-07-01 15:57

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 788
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-01 15:58