Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • bip-www.dziennikustaw.gov.pl
 • bip-www.monitorpolski.gov.pl

Przejdź do: www.czarnadabrowka.pl

Treść strony

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
AKTY PRAWNE
LATA 2014-2020

Roczny program współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-21 12:10

Protokół z konsultacji projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2014 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-02-21 12:12

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-10-20 08:51

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2015 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-27 10:15

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-11-06 08:30

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2016 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-01-21 13:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-21 12:47

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotycząccyh realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-02-19 13:38

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-10-31 13:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-31 13:40

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2017 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-01-26 13:35

Roczny program współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-15 13:09

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-23 11:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 11:12

Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozowju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-11-24 12:24

Konsultacje dotyczące uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żlobki, klub dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Czarna Dąbrówka

Konsultacje projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Konsultacje projektu gminnego programu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2019 roku

Konsultacje dotyczące uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek

Konsultacje projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-11-12 13:16

Konsultacje projektu gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1444
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 11:05